For mange unge oplever forældrevold

Op mod hver tiende pige mellem 15 og 16 år bliver slået af mor eller far, viser ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed

Forældre, der slår, sparker eller river deres teenagebørn i håret, er stadig udbredt herhjemme. Det endda selv om forældrenes revselsesret blev afskaffet for mange år siden.

En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at knap 10 procent af pigerne i alderen 15-16 år og knap 5 procent af drengene har oplevet mild eller grov vold i hjemmet i løbet af de seneste 12 måneder. Mild vold omfatter at være blevet skubbet, rystet, hevet i håret eller slået med flad hånd. Grovere vold er knytnævelag, spark og trusler med våben eller andet voldsomt.

Psykiske konsekvenser
Ifølge seniorforsker og speciallæge Karin Helweg-Larsen er antallet af unge, der oplever vold, alt for mange.

- Vi kan se, at volden - både fysisk og verbalt - betyder meget for de unges trivsel. Både i skolen og blandt vennerne i fritiden har det konsekvenser, uddyber hun.

Intet i undersøgelsen tyder på, at der skulle være etniske forskelle, når det gælder vold i hjemmet. Danske familier er i lige så høj grad repræsenteret i statistikken som etniske minoritetsfamilier.

Kontroltab fører til vold
- Det er især forældre, der selv har oplevet at blive tugtet i hjemmet. Også forbruget af alkohol i hjemmet spiller en rolle, forklarer Karin Helweg-Larsen.

Det voldsplagede unge kommer typisk fra familier, som sjældent spiser aftensmad sammen, og hvor forældrene i det hele taget ikke interesserer sig meget for de unge, og ikke aner, hvad de går og laver.

- Vi skal blive bedre til allerede under graviditeten at tilbyde forberedende kurser til forældrene. For det er hårdt at blive forældre, og alle kan indimellem tabe kontrollen. Det handler om at lære at reagere fornuftigt, når man står i en afmægtig situation, tilføjer seniorforskeren.

Fakta om undersøgelsen

- Knap 4000 elever i 9. klasse deltof i spørgeskemaundersøgelsen. De blev blandt andet spurgt, om de havde været udsat for forskellige former for fysisk vold inden for de seneste 12 måneder.

- I alt 4,8 procent af drengene og 9,4 procent af pigerne angiver, at de har oplevet enten mild eller grov vold fra fra og/eller mor.

- Drengen udsættes omtrent tre gange oftere for fysisk vold uden for hjemmet. Mere end hver syvende dreng eller 14,6 procent har de seneste 12 måneder været udsat for vold uden for hjemmet og oftest af en ukendt person. Blandt piger er tallet 8,7 procent og hyppigst af en ven eller kæreste.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere