Patientforeninger: Frit sygehusvalg giver dårligere behandling

Prisen for at komme hurtigt til: Der sker flere fejl, og der er et enormt ressourcespild, mener patientforeninger

Risikoen for, at man bliver fejlbehandlet, stiger, jo flere læger man møder, og jo flere sygehuse man skifter mellem. (Foto: Finn Frandsen)
Risikoen for, at man bliver fejlbehandlet, stiger, jo flere læger man møder, og jo flere sygehuse man skifter mellem. (Foto: Finn Frandsen)

Det er fedt at blive behandling hurtigt, hvis du bliver syg. Men det er ikke så fedt, hvis du bliver kastet rundt mellem et utal af sygehuse med det resultat, at der sker fejl, og du får en dårlig behandling.

Det sker ofte med det frie sygehusvalg, hvor mange patienter kommer i kontakt med rigtig mange forskellige – private såvel som offentlige – sygehuse og læger, fordi de henvises dertil, hvor ventetiden er kortest.

Kæmpe problem
– Det er et af de største problemer i det danske sundhedssystem, at patienterne oplever usammenhængende forløb.

– De samme prøver tages igen og igen, fordi lægerne ikke stoler på, det er gjort godt nok af deres kollegaer på andre sygehuse, siger direktør Morten Freil, Danske Patienter, og fortsætter:

– Det er blevet endnu mere problematisk med det frie sygehusvalg, hvor patienterne kommer i kontakt med rigtig mange forskellige sundhedspersoner på forskellige sygehuse.

Der sker mange fejl
Hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed bekræfter man tendensen:

– Det sker meget ofte, at der ved skift af afdeling eller sygehus sker et kontinuitetsbrud – og dermed opstår der fejl. Det betyder, at vigtig information om patientens tidligere behandling, medicin etc. kan gå tabt.

– Og det kan i værste fald blive alvorligt for patienten, siger Beth Lilja Pedersen, der er ledende overlæge og sekretariatsleder i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Det koster kassen
Det koster samtidig samfundet dyrt:

– Idéen med det frie sygehusvalg er god, men det fungerer ikke i praksis, fordi patienterne skal starte forfra med journalskrivning og prøver, hver gang de kommer i kontakt med et nyt sygehus i det private eller offentlige, siger Carsten Skawbo-Jensen, formand for Patientforeningen Danmark.

Giver flere sygedage
– Det er et enormt ressourcespild, og det fører til forvirring, flere sygedage og i værste fald en forværring af sygdommen, siger Skawbo-Jensen.

Et typisk scenarie med det frie sygehusvalg kunne være, at du får forundersøgelsen på et privathospital, svaret på et offentligt hospital, operationen på et tredje sygehus – og får du problemer igen, henvises du til et fjerde sygehus.

– Patienterne er ofte i kontakt med mange læger, som ikke nødvendigvis ser ens på sagerne. Så mange føler, at de selv har ansvar for at videregive oplysninger om deres sygdom og behandling, siger Morten Freil.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere