Skærpet kontrol med farlige læger

Farlige læger skal ikke længere kunne gemme sig i andre nordiske lande. Nyt system vil give sygehusene udvidet adgang til oplysninger om læger, der søger job

Inden årets udgang vil et nyt system være på plads, der skal bremse farlige lægers muligheder for at "shoppe" rundt i de nordiske lande.

Det er de nordiske social- og sundhedsministre blevet enige om på et møde i Aalborg.

- Jeg og mine nordiske kolleger kan nu udstede en garanti for, at den kategori af læger, som det drejer sig om, ikke længere kan gemme sig i de andre nordiske lande, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) til Ritzau.

Han tilføjer, at medicinaldirektørerne i de fem lande til august sætter sig sammen for at blive enige om et fælles system, som kan træde i kraft fra januar 2011.

- Patienterne skal selvfølgelig kunne føle sig trygge og ikke se ubehagelige billeder for sig, hvis de en dag kommer ud for at blive undersøgt eller opereret af en læge fra et andet land, understreger Haarder.

Sygehusene vil med det ny system få langt bedre muligheder end i dag for at hente oplysninger om læger, der søger autorisation i andre nordiske lande.

Systemet vil blandt andet kunne fortælle, hvis der er indført skærpet tilsyn over for en læge, eller hvis myndighederne har foretaget begrænsninger i en læges virksomhed. Desuden vil fratagelse af autorisation også fremgå af systemet.

Som det fungerer i dag, er fratagne autorisationer til en vis grad tilgængelige i systemet.

Det ny nordiske system skal også være helt ajourført, ligesom det vil fremgå, om der eksempelvis er forekommet kritik af en læge fra Patientklagenævnet eller lignende instanser.

Samtidig understreger ministrene, at sygehusene fortsat har ansvar som arbejdsgivere og dermed selv skal sørge for at indhente de nødvendige referencer om læger, som de påtænker at ansætte.

0 kommentarer
Vis kommentarer