Nægtede at behandle hepatitis-ramt

Den danske forening for hepatitis-ramte oplever ganske ofte, at tandlæger omkring i landet nægter at behandle dem. Nu skyder de igen

Det er ikke alle tandlæger, som vil behandle hepatitisramte.(Foto: Colourbox)
Det er ikke alle tandlæger, som vil behandle hepatitisramte.(Foto: Colourbox)

- Det kan ikke helbredes!, var beskeden, da et medlem af Hepatitisforeningen i Danmark besøgte en tandlæge i Hammel. Med udgangspunkt i den besked, nægtede tandlægen at behandle en tidligere hepatitisramt, selv om vedkommende kunne fortælle, at der ikke længere var hepatitis at spore.

Det er blot et af de mange eksempler på, at tandlæger i Danmark nægter at behandle hepatitisramte. Ganske mod lovens ord.

- Visse tandlæger er desværre så uvidende og fordomsfulde, at de behandler deres patienter meget uprofessionelt, fortæller Susan Christensen, landsformand i Hepatitis Foreningen, i en pressemeddelelse.

Gøgler-løsninger
Tidligere har foreningen oplevet, at en tandlæge opkrævede 450 kroner for 'ekstra steril opdækning' fra et af deres medlemmer. Og netop den slags forskelsbehandling, er et så stort problem for de hepatitisramte, at de nu vil have sat fokus på problemet.

De har nu taget kontakt til tandlægernes organisation med et meget klart budskab:

- Hepatitissmittede skal hverken udnyttes, udstødes eller forskelsbehandles, siger de.

En af de tandlæger, som tidligere har været hængt ud af foreningen, er Poul-Erik Kristensen fra Silkeborg. I hans klinik var et medlem blevet sendt videre til Socialmedicinsk klinik. Han forklarer nu, at de er blevet klogere.

- Rent etisk har vi handlet ukorrekt, og det er vi blevet gjort opmærksomme på. Det er vi selvfølgelig kede af, og derfor har vi også lavet om på det. Vi har indset, at det i værste fald kunne ende med, at de ikke fortæller om deres sygdom, inden de kom ind til os. Det har vi ikke lyst til, så selvfølgelig vil vi behandle dem, siger Poul-Erik Kristensen til ekstrabladet.dk.

Læs mere om Hepatitisforeningen HER

Sådan smitter Hepatitis

Hepatitis A virus smitter via afføring fra personer, der har hepatitis A virus infektion. Hepatitis A virus findes kun i blodet i kort tid. Derfor er det kun stiknarkomaner, der bliver smittet med hepatitis A virus gennem blod. Den tid, der går, fra man er blevet smittet, til man får symptomer, er omkring 25 dage, men tiden kan variere fra to til seks uger.

Hepatitis B virus smitter hovedsagelig gennem blod og ved ubeskyttet sex blandt både homo- og heteroseksuelle. Hepatitis B virus kan påvises i de fleste ”kropsvæsker” f.eks. spyt og sæd.

Hepatitis C virus smitter gennem blod. Tiden fra man er smittet, til symptomerne viser sig, er oftest omkring 50 dage, men den kan variere fra 15 til 150 dage.

Kilde: Hepatitisforeningen

Hvad gør man, hvis man vil klage over sin tandlæge *

* Gælder kun for patienter hos private tandlæger og patienter under 18 år. Klager over offentlige tandlæger skal henvendes til Patientklagenævnet.

Hvem skal du klage til?
Du kan sende din klage til et af følgende steder:

- Sundhedsforvaltningen i din kommune

- Din region

- Din tandlæges kredsforening

Hvad koster det at klage?
Det koster ingenting at klage. Der er heller ingen nedre grænse for det beløb, klagen skal gælde.

Hvad bør klagen indeholde?
Alle klager skal være skriftlige og daterede. Så er der ingen tvivl om, hvad du klager over - og hvornår. Din klage bør derudover indeholde oplysninger om:

- Hvilken tandlæge, der klages over

- Hvad der klages over

- Hvornår det er foregået

- Hvad der efter din mening er aftalt (hvis der er tale om aftalebrud)

- Hvad du ønsker at opnå med klagen

Hvor bliver din klage behandlet?
Din klage vil blive behandlet i regionen, hvor den tandlæge, som din klage omfatter, har klinik.

Kilde: Tandlægeforeingen

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere