Lukkede senge fører til flere drab

Så er det bevist: Når politikerne lukker psykiatriske senge, fører det til flere sindssyge, der begår drab

Når politikerne lukker psykiatriske sengepladser, fører det til mere kriminalitet med sindssyge - her Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. (Foto: Ole Steen)
Når politikerne lukker psykiatriske sengepladser, fører det til mere kriminalitet med sindssyge - her Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. (Foto: Ole Steen)

Flere drab, drabsforsøg og ildspåsættelser begået af psykisk syge kan forklares med, at der er færre sengepladser på de psykiatriske hospitaler.

Det har store omkostninger, når politikere lukker sengepladser på psykiatriske afdelinger. Virkningen er flere drab, drabsforsøg og brandstiftelser, som er begået af psykisk syge.

I lang tid har det været en påstand, at der er en sammenhæng, men nu er der skaffet et statistisk bevis for udviklingen.

Ny forskning
Over tid er der en klar effekt af nedskæringen af sengepladser, og den øgede indsats med socialpsykiatri og distriktspsykiatri kan ikke kompensere for virkningen.

Det viser forskning, som overlæge Peter Kramp og lektor i statistik Gorm Gabrielsen har stået for. Deres resultat vil nu blive trykt i tidsskriftet European Psychiatry.

De har set på udviklingen i amterne fra 1980 og frem til 1997, men konklusionen er aktuel, fordi tendensen er fortsat, skriver de.

De amter, der har stået for de største nedskæringer i antallet af sengepladser, har samtidig haft en stor stigning i antallet af retspsykiatriske patienter - det vil sige de mennesker, som Kriminalforsorgen tilser efter en dom for overtrædelse af straffeloven.

Flest skizofrene
Langt de fleste psykisk syge, der begår personfarlig kriminalitet, lider af skizofreni.

- Det stigende antal skizofrene patienter med kriminel opførsel er (...) en alvorlig udfordring for samfundet, ikke kun på grund af de kriminelle handlinger, men også fordi et stigende og nu betydeligt antal af de mest alvorligt syge patienter er blevet ofre for et utilstrækkeligt behandlingssystem, skriver forskerne.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere