Sundhedsstyrelsen advarer mod cannabis-medicin

I et nyt notat advarer Sundhedsstyrelsen danskerne imod at bruge selvordineret cannabismedicin

Ekstra Bladet har bragt en række artikler med alvorligt syge danskere, der bruger cannabis til at behandle deres sygdomme. Men hos Sundhedsstyrelsen fraråder man nu, at folk bruger cannabisprodukter uden lægens anbefaling Foto: POLFOTO)
Ekstra Bladet har bragt en række artikler med alvorligt syge danskere, der bruger cannabis til at behandle deres sygdomme. Men hos Sundhedsstyrelsen fraråder man nu, at folk bruger cannabisprodukter uden lægens anbefaling Foto: POLFOTO)

Flere danske medier har de seneste måneder beskrevet, hvordan flere og flere danskere er begyndt at bruge cannabis som medicin uden recept fra en læge. Men i et nyt notat advarer Sundhedsstyrelsen imod at behandle sygdomme med cannabis, fordi det blandt andet kan medføre angst og psykisk sygdom.

Se også: 25-årige 'Mette' syg af sclerose: Cannabisolie hjælper mig

Cannabis er en plante, som blandt indeholder det euforiserende stof tetrahydrocannabinol (THC), men også mange andre forskellige såkaldte cannabinoider. I Danmark bliver cannabis typisk solgt på det illegale marked i form af forædlede slutprodukter som for eksempel hash, cannabisolie, 'skunk' og pot.

John De Bies søster Birthe Feldmann hjælper sin bror under kræftsygdommen. Foto: Linda Johansen Vagthund Dødssyg af kræft: Jeg skiftede kemo ud med cannabis

Ifølge Frank Wendelbo-Madsen, juridisk chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, har styrelsen udsendt det nye notat i kølvandet på Ekstra Bladets artikler om alvorligt syge danskere, der har skiftet deres lægeordinerede medicin ud med cannabis-produkter.

- Baggrunden for notatet er en række artikler, blandt andet i Ekstra Bladet, om personer, der behandler sig selv og deres børn med cannabis, og som mener, at de har en gavnlig effekt af det. I den forbindelse vil vi gerne bidrage med informationer om både de få positive, men også de skadelige virkninger, cannabis har, siger Frank Wendelbo-Madsen til Ekstra Bladet.

Se også: Flere vælger alternativ kræftbehandling

Mange skadevirkninger
Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke meget forskning, der peger på, at cannabis kan bruges som et medicinsk mirakelmiddel mod alle sygdomme, og derfor fraråder styrelsen, at folk bruger planten uden lægens anbefaling.

Af Sundhedsstyrelsens notat fremgår det desuden, at cannabis har veldokumenterede skadevirkninger.

DOKUMENTATION:Læs Sundhedsstyrelsens notat om medicinsk brug af cannabis

- For så vidt angår skadevirkningerne af den længerevarende brug, er der fx tale om øget risiko for bl.a. såkaldte ”rygerlunger” og formentlig også for kræft i luftvejene (ved rygning af cannabis). Hertil kommer en øget risiko for psykisk sygdom.

- Desuden vil den intellektuelle og praktiske funktionsevne være konstant nedsat ved dagligt brug, og blandt andet hukommelsen og opmærksomheden vil blive forringet ved intensivt brug, der strækker sig over flere år, hedder det i notatet.

John De Bies søster Birthe Feldmann hjælper sin bror under kræftsygdommen. Foto: Linda Johansen Vagthund Dødssyg af kræft: Jeg skiftede kemo ud med cannabis

Ikke afvisende
Frank Wendelbo-Madsen oplyser, at der desuden mangler beviser for, at cannabis-produkternes gavnlige virkning er større end bivirkningerne.

- Der findes nogle kliniske forsøg, hvor man har brugt lægemidlerne Sativex og Marinol på nogle bestemte patientgrupper, og selvom resultaterne har været nok til at få godkendt lægemidlerne, er det stadig en forholdsmæssig lille evidens for den mindre lindringseffekt, visse patientgrupper oplever.

Se også: Betjent: 'Legaliser dog hashen'

- Og uden ordentlig evidens er vi tilbage ved problemet med, at cannabis er kendt som skadeligt, siger Frank Wendelbo-Madsen.

Sativex og Marinol bliver brugt til henholdsvis at behandle muskelstivhed og smerter hos patienter, der har den kroniske sygdom sklerose.

Lytter til resultater
Men selvom det indtil videre kun er ganske få lægemidler med aktive stoffer fra cannabis, der er sluppet igennem Sundhedsstyrelsens nåleøje, er styrelsen ikke afvisende over for ideen om, at der kan komme flere produkter til i fremtiden, hvis dokumentationen er i orden.

- Vi er meget interesserede i at se flere klinisk interessante forsøg, som viser, at midlerne har en effekt. Det, vi er interesserede i, er de dobbeltblindede, placebokontrollede forsøg, da det er dem, der tæller i vores verden, siger Frank Wendelbo-Madsen.

Se også: Politiforbundet: OK at anbefale fri hash

- Der er en række kendte skadevirkninger, der har betydning for, om cannabis-produkter kan bruges som medicin. Herunder rusvirkning, afhængighed, sløvhed og forringet indlæringsevne.

Bivirkningerne er ifølge Frank Wendelbo-Madsen problemer, Sundhedsstyrelsen er nødt til at forholde sig til, hver gang en ny cannabis-medicin kommer under styrelsens lup.

- Og i det lys kan man sige, at de gavnlige virkninger, der er af cannabis som medicin, har skuffet på evidensen, lyder det fra Frank Wendelbo-Madsen.

0 kommentarer
Vis kommentarer