Skal du på skadestuen - så ring først

Fra nytår af er det kun Region Syddanmark, der mangler at indføre visiteret adgang til skadestue

(Foto: Thomas Borberg)
(Foto: Thomas Borberg)

Som den fjerde og andensidste region i Danmark indfører Hovedstaden telefonisk visitering til sine akutafdelinger per 1. januar. Og fire måneder efter følger Region Syddanmark trop.

Herefter vil kravet om et telefonopkald, inden turen går til skadestuen, gælde i samtlige regioner, og det er formand for Danske Patienter, Lars Engberg, skeptisk over for, fordi han mener, at man fratager patienterne en mulighed for at komme hurtigt i behandling.

- Men det har kørt i flere år andre steder, så det er nok ikke noget, vi vil kæmpe voldsomt meget imod. Og hvis man samtidig forbedrer servicen og oplysningsniveauet for patienter, er det en meget god kompensation, siger formanden.

I Region Nordjylland, Midtjylland og Sjælland har man enten helt eller delvist i nogle år stillet krav om, at folk ringer først. Og Region Hovedstaden og Region Syddanmark slutter sig nu til dem, fordi Danske Regioner sammen med regeringen har bestemt, at det skal gælde alle fem.

Målet er at reducere ventetiden for patienter og antallet af unødige henvendelser på akutafdelingerne.

I Region Syddanmark kan formand for Akutudvalget, Thyge Nielsen (V), godt se fordelene. Men han erkender også, at man nok ikke havde indført det i Syddanmark, hvis der ikke var kommet ordre ovenfra.

- Fidusen er, at folk kan få at vide, om der er ventetid, og om der er en anden skadestue i nærheden, hvor de kan komme til hurtigere. Men vi har stadig den opfattelse, at det er bedre, at folk blot kan møde op, siger han.

I de tre regioner, der har erfaring med telefonisk visitering til akutafdelingerne, oplever man, at antallet af unødige henvendelser er faldet, fordi folk har fået at vide, at de kunne vente med at tage til egen læge næste dag eller slet ikke har behov for lægehjælp.

Og den udvikling forventer man også i Region Syddanmark, når de har indført konceptet til april.

- Vi regner med, at op mod en tredjedel af patienterne slet ikke vil møde op på skadestuen længere, ligesom man har registreret det i de andre regioner, siger Thyge Nielsen.

0 kommentarer
Vis kommentarer