Børn helbredt for kræft risikerer hormonforstyrrelser

Børn, som er helbredt for kræft, risikerer senere i livet af få hormonforstyrrelser, viser ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse

Børn, som er helbredt for kræft, risikerer at få hormonforstyrrelser senere i livet. (Foto: Edward Bock)
Børn, som er helbredt for kræft, risikerer at få hormonforstyrrelser senere i livet. (Foto: Edward Bock)

Igennem de seneste årtier er behandlingen af kræft hos børn forbedret markant, og i dag bliver 80 procent af de børn, som har en kræftsygdom helbredt. Men nu viser en ny stor undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, at børnene riskerer at få kroniske senfølger, som skyldes, at kroppens naturlige hormonproduktion er blevet forstyrret.

Hormonforstyrrelserne kan give kronisk træthed, påvirke hukommelsen, give overvægt, vækstproblemer, forsinket kønsmodnethed og barnløshed, fremgår det af artiklen fra Kræftens Bekæmpelse, som netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

Se også: Hormonbehandling øger risikoen for svulster

- Hver tiende person, som er helbredt for kræft i barnealderen, bliver senere i livet indlagt til behandling for en hormonel sygdom. Det understreger vigtigheden af, at lægerne er opmærksomme på denne særlige sammenhæng mellem en tidligere behandling for børnekræft og hormonelle lidelser. Her skal lægen simpelthen holde ekstra godt øje med tidlige symptomer på hormonforstyrrelser. Det gælder ikke mindst den praktiserende læge, som ofte er den første, patienten går til, siger Sofie de Fine Licht fra Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, der har stået i spidsen for den nye undersøgelse, ifølge cancer.dk.

Mens skaderne på de hormonproducerende kirtler ikke er dødelige i sig selv, er de kroniske og kræver langvarig behandling. Sygdommene går ofte ud over livskvaliteten og kan vise sig på mange måder, f.eks. i form af pubertets- og udviklingsforstyrrelser, fertilitetsproblemer, stofskifteforstyrrelser, sygelig træthed eller overvægt.

Se også: Maden bliver forurenet af indpakningen

Undersøgelsen viser, at omfanget af skader på hormonproducerende kirtler og hospitalsindlæggelser til dels er afhængig af, hvilken kræftform patienten tidligere er behandlet for. De højeste risici så forskerne hos personer, som i barneårene var behandlet for leukæmi, en hjernetumor eller Hodgkin lymfom. Og selv om nogle af de 30.000 patienter, som indgår i undersøgelsen, er behandlet tilbage i 1950’erne, 1960’erne og 1970’erne, var senfølgerne af behandlingen dengang de samme som hos børn behandlet i nyere tid.

0 kommentarer
Vis kommentarer