Sygeplejersker kan blive dømt for patienters rygning

Passiv hashrygning viser sig i blodet - det betyder, at plejepersonale kan miste deres kørekort, hvis deres patienter ryger

Passiv hashrygning viser sig i blodet. Det betyder i værste fald, at plejepersonale kan risikere at miste deres kørekort, hvis de har patienter, der ryger hash. (Foto: Astrid Dalum/ Polfoto)
Passiv hashrygning viser sig i blodet. Det betyder i værste fald, at plejepersonale kan risikere at miste deres kørekort, hvis de har patienter, der ryger hash. (Foto: Astrid Dalum/ Polfoto)

HJÆLP OS: Har nultolerancen for stoffer ramt dig urimeligt? Tip din historie på en mail eller SMS/MMS til 1224 (alm. takst)

Et konfiskeret kørekort og en bøde på et femcifret beløb. Det er straffen for at køre med hash-rester i blodet. En straf du kan risikere at få, selv om du aldrig har taget et hvæs af en joint.

- Studier viser, at blodkoncentrationen af det aktive stof THC kan være langt over den tilladte værdi, hvis man opholder sig sammen med andre, der ryger.

- Og grænsen i færdselsloven er sat så lavt, at de snupper kørekortet, lige så snart de kan måle noget, siger Peter Ege, der er misbrugskonsulent og tidligere socialoverlæge i København.

Pia Harbo er frivillig sygeplejerske på værestedet Perronen. Hun frygter, at hun mister sit kørekort, fordi hun er udsat for passiv hashrygning. (Foto: Per Rasmussen) Vagthund Sygeplejerske: Jeg vil ikke straffes for at hjælpe misbrugere

Selv om færdselsloven sætter en bagatelgrænse for kørsel med THC i blodet, har det ingen reel betydning. Grænsen på 0,001 mg per kilo blod er nemlig den mindste værdi, nuværende måleapparater kan spore.

Advokaten Knud Foldschack behandler i øjeblikket 22 sager om hashkørsel, en del af dem føres som prøvesager. Og han vurderer, at loven går ud over de helt forkerte.

- Det her er lovgivningsmæssigt en hjerneblødning.

- Reglerne mangler en vurdering af, at der kan være forskellige grader af påvirkning, og derfor kan man ikke dømme alle lige hårdt, siger han.

Urimeligt
- Loven er enormt selvmodsigende. Der står, at der skal fastsættes en grænse, så man undgår bagateller, men det har man jo netop udelukket ved at lave en nultolerance.

- Selv ham der bruger cannabis medicinsk og som ikke er påvirket får taget sit kørekort, oven i at han lider af en smertefuld sygdom. Det er grotesk, mener Knud Foldschack.

Hans klienter tæller blandt andre en tømrerlærling, en skraldemand og en læge. Alle har de mistet deres job, fordi de ikke kan passe deres arbejdsopgaver uden et kørekort:

- Man må bruge det rigtige lovområde til den rigtige lovregulering - det er klart. Det er også derfor, at formålet med færdselsloven er at højne færdselssikkerheden, siger advokaten.

Anklagemyndigheden: Vi mangler regler
Selv hos anklagemyndigheden er der forvirring omkring de gældende regler for narkokørsel forårsaget af passiv rygning.

- Anklagemyndigheden er fuldt opmærksom på problemstillingen med passiv hashrygning og bilkørsel.

- Derfor vil rigsadvokaten i de kommende måneder vurdere eventuelt nye sager og tage kontakt til Retslægerådet for at få en mere præcis afklaring, siger Mikkel Thastum, der er kommunikationschef i Anklagemyndigheden.

HJÆLP OS: Har nultolerancen for stoffer ramt dig urimeligt? Tip din historie på en mail eller SMS/MMS til 1224 (alm. takst)

0 kommentarer
Vis kommentarer