Hospital til patienter: Vi holder sommerferie - vent tre uger på hjælp

Patienter, der har fået en blodprop i hjernen, har i sommerferien større risiko for at ende i en kørestol. Hospitalspersonalet, der skal give dem livsvigtig genoptræning, holder nemlig ferie

I løbet af sommerferien i Region Midtjylland har hjerneskadepatienter, der har akut brug for specialiseret genoptræning, måtte indstille sig på at vente på i længere tid på hjælp. Hospitalspersonalet har nemlig holdt ferie, og det har betydet længere ventetider (Foto: Genrefoto).
I løbet af sommerferien i Region Midtjylland har hjerneskadepatienter, der har akut brug for specialiseret genoptræning, måtte indstille sig på at vente på i længere tid på hjælp. Hospitalspersonalet har nemlig holdt ferie, og det har betydet længere ventetider (Foto: Genrefoto).

TIP OS: Er din behandling blevet forsinket af sommerferien? Fortæl din historie i en mail eller SMS/MMS til 1224 (alm. takst)

Hvis du i Region Midtjylland får en blodprop i hjernen eller ender i et trafikuheld og får en blødning i hovedet, skal du håbe, at det ikke sker i en sommerferien

Om sommeren er ventetiden til genoptræningen på Danmarks mest specialiserede genoptræningsafdeling, Hammel Neurocenter, meget længere.

Ifølge læger i regionen er ventetiden steget fra de fastsatte 48 timer til op mod tre uger for nogle patienter. Det forarger overlæge og regionsrådsmedlem for Venstre i Region Midtjylland Ole Davidsen:

-Behandlingen i et moderne sundhedsvæsen må ikke være sæsonafhængig. Ventetiden betyder, at patienten i stedet for at få et normalt liv risikerer at blive efterladt med et varigt handicap.

Se også: Patientorganisation: Behandling på 2.klasse i sommerferien er ikke ok

Ole Davidsen arbejder til dagligt med genoptræning af netop hjerneskadepatienter.

Da han igen i år oplevede patienter hobede sig op i hospitalssengene, mens de ventede på at komme til på Hammel Neurocenter, spurgte han Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland, hvordan sommerferien påvirkede genoptræningscentrets drift.

I et svar fra 29. juni bekræfter regionsrådsformanden, at der på Hammel Neurocenter 'Ligesom på regionens øvrige hospitaler, foretages der en begrænset kapacitetsreduktion i sommerferieperioden’. Men ifølge overlægen er det et utilfredsstillende svar. Hammel Neurocenter er nemlig ikke som de øvrige hospitaler

- Det er et ringe svar regionsrådsformanden giver. Det er helt fornuftigt, at man på visse hospitalsafdelinger lukker ned for kontrolbesøg af folk med diabetes og andre ikke-akutte lidelser i somerferieperioden. Men genoptræningen af hjerneskadepatienter er en akut funktion, der ikke kan ikke kan vente, siger Ole Davidsen.

Se også: Ny afsløring: Ufaglærte skulle genoptræne hjerneskadede i Holbæk

Han forklarer, at 90 procent af alle forbedringer en hjerneskadepatient opnår, sker de første tre måneder efter skaden. Tre uges passiv venten i en hospitalsseng kan derfor have fatale konsekvenser.

Trafikofre diskrimineres

De patienter, der rammes hårdest af det ferieramte neurocenter, er traumepatienterne.

I Region Midtjylland har politikerne besluttet, at patienter med blodpropper eller hjerneblødninger skal stilles forrest i køen, mens patienterne, der har pådraget en tilsvarende skade i en ulykke, må vente længere tid.

Det finder overlæge og regionsrådspolitiker Ole Davidsen helt urimeligt:

- Der er ikke nogle faglige argumenter for at lave den forskelsbehandling. Man behandler jo heller ikke rødhårede dårligere end lyshårede, siger han.

 

Se også: Læge raser: Tæt på kriminelt at ufaglærte træner hjerneskadet

Han gør opmærksom på, at det ikke kun er den enkelte patient men hele samfundet, der er taberen af sommerventetiden. Mens patienterne venter på at komme ind på Hammel Neurocenter, optager de i en hospitalsseng, der koster op mod 5000 kr om dagen.

Og hvis ventetiden bliver så lang, at patienterne tager uopretteligt skade, efterlader det samfundet med en regning i form af pleje og pension resten af livet. Overlægen håber og tror på, at hans kollegaer i regionsrådet nu vil tage konsekvenserne alvorligt, så hjerneskadepatienter får lige god behandling - uanset hvornår på året og hvordan, de har fået skaden.

TIP OS: Er din behandling blevet forsinket af sommerferien? Fortæl din historie i en mail eller SMS/MMS til 1224 (alm. takst)

 

 

Regionsrådsformand: Ok hjerneskadepatienter venter længere om sommeren

Regionsrådsformand: Ok hjerneskadepatienter venter længere om sommeren

I Region Midtjylland mener den øverst ansvarlige politiske chef, regionsrådsformand Bent Hansen (S), ikke at det er et problem, at hjerneskadepatienter må vente længere tid på at få genoptræning i sommerferien.

- Jeg ikke dokumentation på, at organisationen i sommerferien betyder en ringere behandlingskvalitet for den enkelte patient. Om patienterne er længere på en sygehusafdeling, eller hvad deres situation er, det har jeg ikke noget overblik over, siger Bent Hansen

- Det er vel logisk, at hvis der er færre hospitalssenge men det samme antal patienter, så er der nogen, der kommer til at vente længere på den her vigtige genoptræning. Bør du som ansvarlig ikke undersøge konsekvenserne?

- Jeg har ikke nogen melding på, at Hammel Neurocenter har gjort noget, der er fagligt uforsvarligt. Lige nu har vi en arbejdsgruppe til at se på det her og komme med en tilbagemelding på, hvordan det her kan gøres, så der er ensartede vilkår.

- Det er ikke helt korrekt. Overlæge og regionsrådsmedlem Ole Davidsen har påpeget, at folk venter længere i sommerferien?

- Jo, jo. Det er vi nu gået i gang med at undersøge, og så får vi en afrapportering senere, om den måde vi tilrettelægger det på i dag er den bedste.

- Har hjerneskadepatienter ikke brug for samme gode behandling  både om sommeren og om vinteren?

- Jo, hvis de har et fagligt behov, så skal de have tilbuddet.

- Hvad er så dit argument for, at man kan vente længere i sommerferien end om vinteren?

- Den daglige tilrettelæggelse af, hvor mange senge, der er tilrådighed, planlægger de enkelte afdelinger. Og jeg har ikke nogen tilbagemeldinger på, at den måde, vi har gjort det på i Hammel, ikke er fagligt forsvarligt.

- Hvorfor forskelsbehandles traumepatienter i forhold til patienter med blodpropper?

- Vi havde nogle hospitalsafdelinger, der ikke hurtigt nok sendte patienterne videre. Derfor traf vi den beslutning om at rykke dem (blodproppatienterne, red.) frem. Nu tager vi fat på det med undersøgelsen, vi har sat i gang. Jeg tror ikke, det er hensigtsmæssigt, vi har gjort forskel, siger Bent Hansen

0 kommentarer
Vis kommentarer