Kommuner forbyder natfyring i brændeovne

Klager fra borgere, der føler sig generet af røg fra brændeovne, får kommuner til at lave særlige regelsæt for brug af brændeovne

10 kommuner har nu forbudt natfyring i brændeovne. Foto: Bolius
10 kommuner har nu forbudt natfyring i brændeovne. Foto: Bolius

Debatten rasede, da Frederiksberg Kommune i 2014 forbød brændeovnsejere at natfyre i brændeovnen. Et indgreb i den personlige frihed, lød det fra kritikerne, og i kommunalbestyrelsen gik Liberal Alliances medlem lodret imod denne restriktion.

Men nu er flere kommuner begyndt at blande sig i, hvordan borgerne fyrer op i brændeovnen – især, fordi de får mange klager fra folk, som føler sig generet af røg fra brændeovne.

Læs også: 4 ting, du ikke må fyre med i din brændeovn

10 kommuner har forskrifter for brug af brændeovne
Miljøstyrelsen oplyser til Bolius.dk, at 10 kommuner har lavet såkaldte forskrifter for ovne til fast brændsel – brændeovne, pejse- og pejseindsatser og pillefyr. Dvs. udpenslede regler for bl.a., hvordan du må fyre, hvad du må og ikke må fyre op med i brændeovnen, hvor tørt træet skal være, hvor ofte du må fyre op, og hvor høj skorstenen skal være.

Det drejer sig om følgende kommuner:
Frederiksberg, Hvidovre, Lejre, Frederikssund, Greve, Herning, Hillerød, Herning, Sønderborg og Varde.

Hvis ikke du overholder reglerne i forskrifterne, kan det koste bøder.

Alle kommuner kan forbyde natfyring i brændeovn
Kommunerne kan dog også forbyde natfyring i brændeovnen uden en forskrift.

- Kommunerne kan udmærket vælge at håndtere luftforurening fra brændeovne ved hjælp af reglerne i Brændeovnsbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven. Forskrifter skal alene ses som et supplement, siger Brian Kristensen, fuldmægtig i Miljøstyrelsen til Bolius.

Forskrifterne fungerer både som regler og som en information til borgerne.

- Nogle af de kommuner, som har en forskrift, har nævnt, at de har indført den, fordi de dermed lettere kan regulere området, tilføjer Brian Kristensen.

Læs også: Er dit brænde tørt nok til at fyre med?

Mange fyrer i brændeovn over natten
Hos enkelte af kommunerne er det nævnt direkte i forskriften, at der ikke må fyres over natten. Det betyder, at du ikke må tænde op i brændeovnen lige inden du går i seng og lukke ned for ilttilførslen. Uden tilstrækkelig luft forurener brændeovnen kraftigt og generer naboerne. Desuden tilsodes skorstenen, og der er risiko for, at farlig kulilte siver ud i dit eget hus.

Kommunerne fremhæver specifikt natfyring, fordi mange netop har for vane at proppe brændeovnen inden sengetid og skrue helt ned for ilttilførslen, så der stadig er gløder tilbage om morgenen.

Luk heller ikke for spjældet om dagen
- Men problemet er jo lige så stort, hvis man fyrer over dagen. Dvs. tænder op i brændeovnen, før man tager på arbejde og derefter lukker ned for ilttilførslen, fordi man gerne vil komme hjem til varme gløder efter arbejdsdagen, siger Brian Kristensen til Bolius.

Husk ilt nok til forbrænding
Det vigtigste ifølge Miljøstyrelsen er at oplyse brændeovnsejere om, at der SKAL ilt nok til forbrændingen. Det har nemlig enorm betydning for, hvor meget man forurener.

- Og der er virkelig brug for at informere om det. Det er ikke nogen nem sag at lære at fyre korrekt op i en brændeovn, specielt ikke i de ældre modeller. Der er jo ikke blot en knap, som man kan skrue ned og op på, siger Brian Kristensen.

Af sammen grund har Miljøstyrelsen også gennemført adskillige kampagner, der skal lære danskerne at betjene brændeovnen korrekt, fx den aktuelle Rygestop-guide for brændeovne.

Mange klager over røg fra brændeovne
Alle kommuner, der har indført forskrifter for brændeovne, giver som årsag, at de får mange klager fra borgere, som føler sig generet af røg fra brændeovne. Derfor finder de det nødvendigt at oplyse særlig grundigt om, hvordan man skal omgå sin brændeovn. Det er kommunerne, der har tilsynspligten med brændeovne.

- En kommunal forskrift for brændeovne betyder, at der sættes særlig fokus på at informere borgerne om brugen af brændeovne. Det handler om god kommunikation. Hvis naboer fx klager over forurening fra en brændeovn, er det kommunens opgave – uanset, om den har vedtaget en forskrift eller ej – at reagere og evt. give ejerne et påbud om at fyre korrekt, så det ikke giver gener for omgivelserne. Den kan også udstede bøder, hvis påbuddet ikke overholdes. Det ændrer en forskrift ikke på, siger Brian Christensen fra Miljøstyrelsen.

Overhold regler for brændeovne – eller betal bøde
Ifølge Brændeovnsbekendtgørelsen kan du straffes med bøde, hvis din brændeovn ikke overholder regler om tilslutning m.v. Men i bekendtgørelsen står samtidig, at 'kommunalbestyrelsen kan fastsætte bødestraf for overtrædelse af regler i forskrifter.'

Læs mere om brændeovne og fyringsregler her

258 kommentarer
Vis kommentarer