Læger med misbrug må behandle danske patienter

De må ikke arbejde som læger i Norge eller Sverige på grund af pille– og alkolmisbrug. Men i Danmark giver Sundhedsstyrelsen dem grønt lys.

Mandag kunne Ekstra Bladet afsløre, at en neurolog havde fået dansk autorisation på trods af et voldsomt alkoholmisbrug. Han er dog ikke alene, seks andre læger med misbrug har oplevet sanktioner hos vores naboer, men kan fortsat arbejde i Danmark. Foto: Nima Stock
Mandag kunne Ekstra Bladet afsløre, at en neurolog havde fået dansk autorisation på trods af et voldsomt alkoholmisbrug. Han er dog ikke alene, seks andre læger med misbrug har oplevet sanktioner hos vores naboer, men kan fortsat arbejde i Danmark. Foto: Nima Stock

Kender du til læger, der arbejder i Danmark selvom de har fået indskrænket eller mistet autorisationen i Norge eller Sverige? Skriv til os på 1224@eb.dk /sms til 1224 (koster alm sms-takst) eller send en mail til journalisterne på aee@eb.dk eller peter@eb.dk.

Deres misbrug af alkohol eller piller er så voldsomt, at man i vores nordiske nabolande har indskrænket deres autorisation eller slet ikke vil lade dem arbejde som læger. Alligevel kan de fortsat frit krydse sundet og tage arbejde på danske hospitaler eller klinikker.

- Det siger sig selv, at hvis man har et misbrug eller anden former for tilstand, der gør, at man ikke kan være kvalificeret læge, så bør man ikke have autorisation.

18 læger har mistet eller fået indskrænket deres norske eller svenske autorisation, imens de har beholdt deres autorisationer i Danmark. Sundhed - 12. sep. 2015 - kl. 07:07 Mister autorisationen hos vores naboer: Skræklæger kan fortsætte i Danmark

- Jeg kan ikke gå ind i de enkelte sager og være dommer, men hvis en læge har et voldsomt misbrug, er det jo meget tvivlsomt, om han er kvalificeret til at arbejde. Og så bør han komme ind under et skærpet tilsyn eller få frataget sin autorisation, siger Annette Wandel, chef for kvalitet og politik i Danske Patienter.

Christian Samander har i en lang række tilfælde lavet laserbehandling på patienter, som ikke havde en øjensygdom. Polfoto Sundhed - 13. sep. 2015 - kl. 10:05 Øjenlægen fra helvede havde frit lejde i Danmark

Mandag kunne Ekstra Bladet afsløre, at en svensk læge med et "destruktivt alkoholmisbrug" havde fået lov til at arbejde som neurolog i Danmark.

Aktindsigter, som avisen har fået hos sundhedsmyndighederne i Norge og Sverige, viser, at mindst seks nordiske læger har mistet eller fået indskrænket deres autorisation i vores nabolande på grund af misbrug, imens de har uindskrænket ret til at behandle patienter i Danmark.

Se også: Taget med steroider i Norge: Arbejdede videre som læge i Danmark

Det finder lægernes egen interesseorganisation bekymrende.

- Helt grundlæggende ser vi på det ret ens i de nordiske lande. Hvis man i Sverige af faglige grunde har vurderet en læge uegnet til at arbejde, så skal alarmklokkerne virkelig tænde her, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

- Vi benytter de regler, vi har

- Disse læger har mistet eller fået indskrænket deres autorisationer i Norge og Sverige på grund af misbrug. Hvorfor tager I ikke deres danske autorisation?

- Hvis du læser forskrifterne til autorisationslovens paragraf otte, vil du kunne læse, at der skal virkelig stærke beviser til, for at man kan tage autorisationen fra en læge, som ikke arbejder i Danmark, siger Anette Lykke Petri, Sundhedsstyrelsens chef for Embedslægeinstitutionen Øst og Tilsyn.

- Men i autorisationslovens paragraf seks står der, at man kan tage autorisationen fra en læge, hvis vedkommende må antages at være til fare for andre mennesker på grund af misbrug af rusmidler. Så hvorfor gør I ikke det?

- Fordi lægerne skal være til fare for danske patienter og for at være det, skal de arbejde i Danmark.

- Som dansker kunne jeg da godt tænke mig et tilsyn, som benyttede den norske model, hvor man tager autorisationen, selv om lægen ikke arbejder i Norge?

- Sundhedsstyrelsen må benytte det juridiske regelsæt, vi har. De har andre regler i Norge, de går mere radikalt til værks.

Løhde: Tilsynet fungerer ikke godt nok

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) er den øverste politisk ansvarlige for sundhedsområdet i Danmark, og hun mener at den meget kritiserede styrelse har svigtet.

- Sundhedsstyrelsens tilsyn har ikke fungeret godt nok. Det er afgørendem, at de er på stikkerne, hvis de bliver bekendt med, at der er læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne, siger ministeren.

- Sundhedsstyrelsen er blevet kraftigt beskåret mandskabsmæssigt de sidste år. Mener du som minister, de ressourcemæssigt er klædt på til at føre tilsyn?

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Sundhedsstyrelsens tilsyn har haltet gevaldigt. Derfor kan du sikkert finde flere gamle sager, hvor styrelsen muligvis skulle have reageret anderledes og hurtigere.

- Har du som minister tillid til Sundhedsstyrelsen?

- Jeg er optaget af, vi får et tilsyn, der kommer til at fungere, og jeg er helt på det rene med, at tilsynet ikke har fungeret tilfredsstillende.

- Den sidste uges sager tyder på, at styrelsen stadig har et problem. Hvordan vil du sikre, at sager som denne ikke gentager sig?

- Det er dybt utilfredsstillende, at tilsynet ikke har fungeret ordentligt. Jeg kan desværre ikke afvise, at du vil kunne finde flere gamle tilsynssager, hvor styrelsen har reageret anderledes, ende de skulle have gjort, siger Sophie Løhde.

En dansk læge mistede efter et vikariat på et norsk hospital sin norske læge-autorisation. En patient døde kort efter denne var blevet tilset af lægen, men i stedet for at aflægge en forklaring, tog lægen tilbage til Danmark. Her fortsatte han sit arbejde på Bornholms Hospital og ignorerede de norske myndigheders henvendelser. Se i indslaget, hvordan direktøren på Bornholms Hospital forholder sig til sagen. 

Grafikken er fjernet på grund af opdateringer på sitet.
 

13 kommentarer
Vis kommentarer