Computer til reparation i fem måneder

Vagthundene: Forsikringen skulle hjælpe Thomas, da han kom til at hælde væske i sin computer, men siden har han ikke set meget til den

Fem måneder uden computer, så havde Thomas fået nok! Nu har han købt en ny, mens Acer-fabrikken i Tyskland stadig skruer på den gamle. (Foto: Per Rasmussen)
Fem måneder uden computer, så havde Thomas fået nok! Nu har han købt en ny, mens Acer-fabrikken i Tyskland stadig skruer på den gamle. (Foto: Per Rasmussen)

Kære vagthundene

I marts 2009 spildte jeg væske ned i min Acer bærbare computer. Det skulle mit forsikringsselskab Tryg Tjenestemændene dække - derfor bad de mig sende den til EDB skader/Kolding Data i Kolding, for at få skaden udbedret. Computeren røg dog videre til Acer-fabrikken i Tyskland.

Efter 11 uger kom computeren retur - men kun for en kortere bemærkning. Halvanden måned senere var den gal igen. Denne gang virkede skærmen ikke, da jeg ville lægge nogle fotografier fra et memorycard over på computeren. Igen skulle computeren til Tyskland - denne gang var den undervejs i syv uger, inden jeg fik den tilbage.

Jeg havde så glæde af den i fire dage, hvorefter skærmen igen gik i stykker. Jeg talte med EDB Skader i Kolding, som lovede mig en ny computer, hvis jeg kom med den. Så jeg kørte fra Næstved til Kolding med computeren, men de kunne alligevel ikke give mig en ny.

Så computeren røg til Tyskland igen - hvor den på nuværende tidspunkt har været i tre uger.

Forsikringsselskabet siger, at de ikke er underlagt købeloven, og at der derfor ikke er nogle grænser for, hvor længe min computer kan være til reparation dels i forhold til dens levealder, dels hvor længe jeg selv har haft den til rådighed.

Kan det passe, at der ikke er grænser for den slags? Er mit forsikringsselskab ikke underlagt købeloven?

Der er op til dit forsikringsselskab
Kære Thomas Nielsen

Købeloven gælder for køb af varer. En forsikring er ikke en vare, men derimod en tjenesteydelse, og den er derfor ikke omfattet af købelovens regler.

Det er derfor heller ikke muligt at anvende købelovens begreb om 'afhjælpning inden rimelig tid' i din sag.

Det er dine forsikringsbetingelser - dvs. den aftale, du har indgået med dit forsikringsselskab - der er afgørende for, hvor mange gange din computer må blive repareret, hvor længe du må undvære den, og om du kan få en ny tilsvarende computer. Hvis dit forsikringsselskab ikke overholder forsikringsbetingelserne, er du formentlig berettiget til erstatning.

Jeg vil råde dig at kontakte dit forsikringsselskab igen og bede dem forklare, hvordan reglerne for netop den forsikring, som dækker computerens skade, er, og samtidig bede om at få dem på skrift.

Hvis du fortsat er uenig i dit forsikringsselskabs måde at håndtere sagen på, og I ikke kan nå til enighed, kan du kontakte Ankenævnet for Forsikring og høre, om de kan hjælpe dig.

Venlig hilsen
Martine Kiding

Tjeneste- mændenes Forsikring: Ingen kommentarer
kup! har gentagne gange forsøgt at få en kommentar på Thomas’ sag fra Tjenestemændenes Forsikring. Det har ikke været muligt at få svar på den konkrete sag inden redaktionens afslutning.

Har du en sag, som vagthundene skal se på, så skriv til vagthund@eb.dk

Gode råd
- Købelovens regler gælder ikke, når du bruger dine forsikringer - sørg derfor altid for at læse dine forsikringsbetingelser grundigt igennem.

- Sørg for at få dine aftaler på skrift.

- Du har mulighed for at rette henvendelse til Ankenævnet for Forsikring, hvis du er uenig med dit forsikringsselskab

- Læs mere på ankeforsikring.dk.

Kilde: Forbrugerstyrelsen

Skriv til Vagthundene:

kup! og juristerne Christian Schreitmüller og Martine Kiding fra Forbrugerstyrelsen hjælper hver uge læsere der er kommet i klemme. Mailadressen er: vagthund@eb.dk

Det kan du klage over

- Du kan gå til Vagthundene med klager over fejl, mangler og problemer med en konkret vare. Du kan også henvende dig med dårlige ydelser såsom abonnementer, rådgivning og behandling.

- Det er vigtigt, at du har købt eller bestilt varen eller ydelsen som privatperson og ikke på vegne af en virksomhed.

- Beløbet, du har købt for, skal være over 500 kroner.

- Du skal - hvis vi beder dig om det - være i stand til at kunne dokumentere dine synspunkter skriftligt (eksempelvis med faktura eller bon).

- Du kan som udgangspunkt ikke gå til Vagthundene med klager over handel med fast ejendom og tjenesteydelser ved fast ejendom. Det samme gælder visse sundhedsydelser såsom fejlbehandling, som du dog fortsat kan gå til Ekstra Bladets journalister med.

- Husk at besvare følgende i din mail: Hvilket produkt og hvilken pris er der tale om? Hvilken forhandler/firma? Hvornår blev handlen indgået? Hvornår klagede du til forhandleren/firmaet? Hvordan reagerede forhandleren/firmaet på din klage?

Vagthundene kan desværre ikke nå at behandle alle sager, som sendes til kup! Men vi vil gøre os umage for at udvælge de sager, som flest muligt læsere ville kunne genkende samt sager af principiel karakter.

Mailadressen er: vagthund@eb.dk

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere