Mine stole blev solgt

Bare ærgerligt: Jan-Ulrich Otto sendte sine Charles Eames stole til en møbelpolstrer, men da han ville hente dem igen, var de blevet solgt

Engang havde Jan-Ulrich seks af disse stole, nu har han kun tre. Møbelpolstreren solgte de overskydende da lageret skulle ryddes. (Foto: Benjamin Kürstein)
Engang havde Jan-Ulrich seks af disse stole, nu har han kun tre. Møbelpolstreren solgte de overskydende da lageret skulle ryddes. (Foto: Benjamin Kürstein)

Kære vagthunde

Jeg indleverede for knap et år siden mine seks Charles Eames-stole til ombetrækning hos møbelpolstrer Severin Larsen på Amager. Jeg skulle betale 10.000 kr. for at få det gjort, og det betalte jeg med det samme. Da jeg hentede dem, aftalte vi, at jeg kun skulle tage tre af stolene med, da jeg ikke kunne have de sidste i bilen, og afhente de sidste på et senere tidspunkt.

Severin Larsen sagde, at jeg kunne hente dem, når det passede mig, da han havde masser af plads. Det passede mig fint, da jeg var ved at bygge om, og han fik mit kort, så han kunne ringe, hvis der skulle opstå pladsmangel eller andet. For kort tid siden tog jeg ud for at hente mine stole i hans forretning i Birkerød, hvor han var flyttet til for nylig. Han fortalte, at han havde solgt mine stole et par uger før, da han ikke havde mit kort mere, og ikke havde plads til stolene i det nye lokale. Stolene havde han solgt hos Bruun Rasmussens auktioner til tre forskellige købere.

Severin Larsen vil ikke betale erstatning for stolene, og Bruun Rasmussen vil ikke trække handlen tilbage, før de får en henvendelse fra politiet eller Severin Larsen. Jeg har kontaktet politiet, men de vil ikke gøre noget, da de mener, at det er et mellemværende mellem mig og Severin Larsen.

Hvad skal jeg gøre?

Med venlig hilsen
Jan-Ulrich Otto
København

Du skal have stolene - eller pengene
Kære Jan-Ulrich

Ud fra hvad du fortæller, er stolene din ejendom, medmindre I har aftalt andet. Den erhvervsdrivende kan derfor som udgangspunkt ikke sælge dine stole uden dit samtykke. Dog kan den erhvervsdrivende sælge genstandene for din regning, hvis det er forbundet med væsentlige omkostninger for ham at blive ved med at sørge for genstanden. Den erhvervsdrivende har i givet fald pligt til at forsøge at kontakte dig først.

Det er ikke muligt at give et konkret svar på, hvor langt den erhvervsdrivendes pligt til at forsøge at finde dig, strækker sig, det vil være en konkret vurdering. Vælger den erhvervsdrivende at sælge genstandene for din regning, skal han som udgangspunkt betale dig beløbet med en eventuel modregning af de udgifter, han har haft til opbevaring af genstandene.

Hvorvidt den erhvervsdrivende i denne sag har solgt dine stole uretmæssigt, og om du er berettiget til erstatning som følge heraf, afhænger af sagens helt konkrete omstændigheder, herunder, hvad I har aftalt. Hvis du og den erhvervsdrivende ikke kan nå til enighed, kan du indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet, hvis dit krav er mere end 800 kr. Det er dog en konkret vurdering, om Forbrugerklagenævnet kan tage stilling til sagen, hvis nogle af de vigtige aftaler er indgået mundtligt og ikke skriftligt, da Forbrugerklagenævnet ikke har mulighed for at afhøre parter og eventuelle vidner.

Venlig hilsen
Martine Kiding

Møbelpolstreren: Han får sine penge
Møbelpolstrer Severin Larsen er, ikke overraskende, uenig i store dele af Jan-Ulrich Ottos udlægning af historien om stolene.

- Da jeg sælger dem, har jeg ikke hørt fra ham i to et halvt år. Jeg beslutter mig for at sælge stolene, fordi jeg er i gang med at flytte min virksomhed.

- Ifølge Jan-Ulrich Otto aftalte I, at han kunne efterlade stolene hos dig, og at du ville ringe, hvis opbevaringen blev et problem.

- Det har vi ikke aftalt noget som helst om.

- Hvorfor ringede du ikke til ham?

- Jeg havde ikke mandens adresse, og jeg havde smidt hans telefonnummer væk. Der var gået to et halvt år. Han virkede tilsyneladende helt ligeglad med de stole.

- Lovgivningen siger, at du enten skal levere stolene tilbage eller betale erstatning for dem.

- Jeg kender godt de regler i lovgivningen, og jeg er også indstillet på at betale ham de penge, jeg har fået fra Bruun Rasmussen. Men jeg er ikke interesseret i at betale ham ekstra omkostninger. Det er jo heller ikke gratis at opbevare tre stole i to et halvt år.

- Men du vil betale Jan-Ulrich Otto for stolene?

- Ja, men han har også bedt mig om at få stolene tilbage fra Bruun Rasmussen, men der har man solgt stolene videre til tre forskellige.

Har du en sag, som vagthundene skal se på, så skriv til vagthund@eb.dk

Gode råd
- Sørg altid for at få dine aftaler på skrift. På den måde kan du bedre bevise, hvilken aftale, du har indgået.

- Indgår du nye aftaler på baggrund af den oprindelige, skal du sørge for, at ændringerne/tilføjelserne bliver skrevet ind i aftalen.

- Hvis du indgår aftale om opbevaring, så sørg for at hente genstandene så hurtigt som muligt. På den måde kan du at undgå, at der opstår misforståelser omkring betingelserne for opbevaringen.

Kilde: Forbrugerstyrelsen

Skriv til Vagthundene:

kup! og juristerne Christian Schreitmüller og Martine Kiding fra Forbrugerstyrelsen hjælper hver uge læsere der er kommet i klemme. Mailadressen er: vagthund@eb.dk

Det kan du klage over

- Du kan gå til Vagthundene med klager over fejl, mangler og problemer med en konkret vare. Du kan også henvende dig med dårlige ydelser såsom abonnementer, rådgivning og behandling.

- Det er vigtigt, at du har købt eller bestilt varen eller ydelsen som privatperson og ikke på vegne af en virksomhed.

- Beløbet, du har købt for, skal være over 500 kroner.

- Du skal - hvis vi beder dig om det - være i stand til at kunne dokumentere dine synspunkter skriftligt (eksempelvis med faktura eller bon).

- Du kan som udgangspunkt ikke gå til Vagthundene med klager over handel med fast ejendom og tjenesteydelser ved fast ejendom. Det samme gælder visse sundhedsydelser såsom fejlbehandling, som du dog fortsat kan gå til Ekstra Bladets journalister med.

- Husk at besvare følgende i din mail: Hvilket produkt og hvilken pris er der tale om? Hvilken forhandler/firma? Hvornår blev handlen indgået? Hvornår klagede du til forhandleren/firmaet? Hvordan reagerede forhandleren/firmaet på din klage?

Vagthundene kan desværre ikke nå at behandle alle sager, som sendes til kup! Men vi vil gøre os umage for at udvælge de sager, som flest muligt læsere ville kunne genkende samt sager af principiel karakter.

Mailadressen er: vagthund@eb.dk

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Hent flere
Hent flere