100-kroners-Gitte er gal: SKAT vil ikke slette min gæld

12.000 millionærer har fået afskrevet deres gæld, mens jeg, som KUN har 100 kr. at leve for om dagen, skal betale. Hvorfor?

- Altså undskyld mig, nu bliver jeg 'fandme' gal.

- 12.000 millionærer har fået afskrevet deres gæld, de har millioner at leve for hver dag, men altså ingen betalingsevne.

Det holder jo ikke
- Jeg, som KUN har kr. 100 at leve for om dagen, har åbenbart en større betalingsevne.

- Kan jeg, måske, få forklaret, hvorfor jeg ikke får eftergivet min gæld?

- Det holder jo ikke.

Sådan indleder Gitte S. en mail til nationen! om den i hendes øjne helt urimeligt uretfærdig måde, SKAT behandler hende på. Gitte prøvede nemlig i februar at spørge skatteministeren, hvorfor hun ikke har fået eftergivet sin skattegæld på cirka 3000), og det svar, hun har fået, er hun meget utilfreds med.

I sletter jeres venners gæld
- Jeg er på rehabiliteringsydelse, og lever pt for kr 100,00 om dagen.
- Og så får jeg et standardsvar.

- Så vågn dog op.

- Jeg har altid stemt V, men det slutter her, og jeg går til medierne med dette, for det her skal belyses, så vi kan se, hvor mange af jeres bidragsydere, der har nydt godt af jeres afskrivelse, skriver Gitte.

I svaret fra skatteministeren - du kan se hele svaret nedenfor - er det især formuleringerne om 'betalingsevne', der provokerer Gitte:

'Afskrivningen omfatter gældsposter, som i september 2018 var registreret under inddrivelse, og som opfylder kriterierne for afskrivning.
Kriterierne for afskrivningen er først og fremmest fordringernes gyldighed og dernæst skyldnernes skattepligtige indkomst – altså skyldnernes betalingsevne.
Konkret har godt 12.000 personer, der betaler topskat, samlet fået afskrevet ca. 21 mio. kr. svarende til ca. 0,4 pct. af den samlede afskrivning.
Der er altså tale om en meget lille del af den samlede afskrevne gæld.'

Men hvad tænker du?