Annonce:
Annonce:

180 kr. i timen: Hold da op

I nogle kommuner kan de ældre risikere en sommer uden rengøring. Der mangler ferieafløsere, fordi test-centrene betaler en bedre løn

Timelønnen til de mange tusind, der har job som podere i de private testcentre, gør det svært for andre arbejdsgivere. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Timelønnen til de mange tusind, der har job som podere i de private testcentre, gør det svært for andre arbejdsgivere. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Annonce:
Følg nationen!

- Jeg havde en veninde, der blev poder, og så fik jeg lønnen at vide.

- Og så tænkte jeg: ’Hold da op!’.

Mangler 40 sommerafløsere
Sådan fortæller en 20-årig kvindelig nordjyde til DR Nordjylland om det jobskifte hun foretog for et par uger siden.

Som ansat i en kommunal ældrepleje er der en time-løn på lidt over 130 kr. Hos Falck - som står for coronatest i Region Nordjylland, Midtjylland og Sjælland - er timelønnen cirka 180 kr. Og det var altså den forskel. den 20-årige kvinde, der nu knokler med vatpinde, blev lokket af. Hun er langtfra den eneste.

Tja .. udbud og efterspørgsel
I Vesthimmerland Kommune mangler man ifølge DR op mod 40 afløsere hen over sommeren. Kommunens ældrechef fortæller, at han har talt med andre chefer i andre kommuner om problemet - at en en stor mængde unge mennesker har fået job som podere.

Tegning: Patrick Byron
Tegning: Patrick Byron
 

Annonce:

Det kan betyde, at ældre, der får gjort rent af kommunen, må undvære rengøring, og på DR Nyheders Facebookprofil har den 20-årige kvindes jobskifte fået mere end 700 kommentarer.

Den pt mest populære er skrevet af Aleksandra S.:

Klart folk vælger højere løn og mindre stress
- Tja - udbud og efterspørgsel. Der er vel ikke noget mærkværdigt i at folk vælger et job med højere løn og mindre stress og tunge løft? Det ville de fleste da vel gøre ...

- Arbejdsgiver har jo også en ansvar for at tilbyde en konkurrencedygtig løn, hvis de vil tiltrække relevant arbejdskraft, skriver hun, men hvad tænker du?

Ingen krav om løn
nationen! spurgte i sidste uge Region Midt, der har lavet aftalerne med de private testudbydere, hvorfor de skal have lønninger, der bliver omtalt som 'unfair' af en privat arbejdsgiver. Og de sendte dette svar:

Annonce:

- Ydelsen med levering af test har været konkurrence udsat. Vi har ud fra en række kriterier om kvalitet, soliditet og pris vurderet de enkelte bud og fundet det, der er økonomisk mest fordelagtigt.

- Vi ikke stillet konkrete krav til podernes løn, ud over hvad der fremgår af vedlagte bilag omkring arbejdsklausuler.

Poder løn må ikke være mindre gunstig

KONTRAKTBILAG 9 - Arbejdsklausul

Såfremt Leverandørens medarbejdere ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene, herunder særlige vilkår og arbejdstid ikke være mindre gunstige end de vilkår, der gælder for arbejde af samme art i henhold til kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Dette gælder tillige medarbejdere ansat af underleverandører. Ansvaret for, at denne bestemmelse overholdes, påhviler i enhver henseende Leverandøren.

Kunden kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn -og arbejdsvilkår for arbejds-tagerne lever op til forpligtelsen i ILO-konvention nr. 94. Leverandøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdsta-gere. Dokumentationen skal være Kunden i hænde senest 10 Hverdage efter påkravets modta-gelse.

Kan kræve at se lønsedler
Relevant dokumentation kan være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelses-beviser. Det påhviler Leverandøren at sørge for, at de dokumenterede løn-og arbejdsvilkår er sam-menlignelige med danske løn -og arbejdsvilkår. Kunden kan forlange, at der udleveres udtræk pr. medarbejder fra E-indkomst med en oversigt over indbetalt A-skat for de pågældende medarbej-dere. For personale, hvor oplysningerne indberettes til andre landes skattemyndigheder, skal tilsva-rende oplysninger udleveres.

Kunden kan som led i kontrol af overholdelse af klausulen foretage løbende stikprøvekontrol med gennemgang af relevant dokumentation samt interview af ansatte hos såvel Leverandøren som den-nes eventuelle underleverandører.

Det påhviler Leverandøren at sikre, at Kunden har ret til fuldstændig indsigt i ansættelsesvilkårene, herunder i forhold til underleverandørers ansatte. Kunden kan til brug for sin vurdering af, om Leve-randøren eller underleverandører har overholdt klausulen, søge rådgivning hos relevante arbejdsgi-ver- og/eller arbejdstagerorganisationer.

Og de risikerer bøder
Hvis Leverandøren ikke efter påkrav eller forhandlinger lever op til forpligtelserne vedrørende løn og arbejdsvilkår, herunder har fremsendt relevant dokumentation, kan Kunden kræve en dagbod på 10.000 DKK pr. Hverdag indtil dokumentationen er modtaget. I gentagelsestilfælde forhøjes dagbo-den til 20.000 DKK pr. Hverdag. Kunden er berettiget til at modregne boden i den førstkommende betaling til Leverandøren, efter at boden er forfaldet til betaling.

Manglende overholdelse af forpligtelserne vedrørende løn og arbejdsvilkår kan herudover i øvrigt, f.eks. ved gentagne alvorlige overtrædelser, efter omstændighederne

Kilde: Region Midt

Region: Vi kan ikke bede om lavere løn
- Som det fremgår stiller vi krav om, at løn- og arbejdsforhold skal være på niveau med gældende overenskomster for området. Regionen har således ingen indflydelse på aflønning, hvis kontraktbilag 9 overholdes.

- Vi har således ikke hjemmel til at bede om at få lønnen nedsat eller på anden måde påvirke lønniveauet. Det er op til den enkelte leverandør at fastsætte lønniveuet samt at sikre at de kan stille den kapacitet til rådighed, de har forpligtet sig til.

Annonce:

Overenskomsten styrer
- Jeg kan oplyse om, at vi er vidende om at Falck og 3F har indgået overenskomst og det er den der styrer løn og arbejdsvilkår, skriver Dorte Christensen, vicedirektør i Region Midtjylland til nationen!.

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Ubegrænset Sport
Ekstra Bladet
Så løber du aldrig tør
79
,-
/md.

Mere fra Ekstra Bladet+

Annonce:
Den syge velfærdsstat skal dominere den kommende valgkamp

Udforsk Ekstra Bladet+

Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:
Annonce:
Annonce: