86.484 kr. for at passe egen baby: Tak, men ...

Et borgerforslag om at ændre ordningen om hjemmepasning har fået 3633 støtter på én uge. I dag kan man f.eks. kun få penge i ét år i Fredericia Kommune. Og man må ikke tjene penge ved siden af

Denice har fået støtte fra mere end 3600 andre danskere til at forbedre hjemmepasningsordningerne i Danmark.
Denice har fået støtte fra mere end 3600 andre danskere til at forbedre hjemmepasningsordningerne i Danmark.

- Vi bør som samfund begynde at have tiltro til forældrenes evne til at passe egne børn igen.

- Og tilkendegive denne tiltro ved at skabe en ordning, der tilgodeser hjemmepasserne og ikke føles som en økonomisk straf eller hån mod personen.

7207 kr. pr. måned - men kun i 12 måneder
Sådan skriver Denice K i et Borgerforslag, der har fået 3633 støtter på bare en uge. Et forslag, der handler om at optimere og koordinere de tilskudsordninger, der er i landets kommuner til forældre, der kan/vil passe deres eget barn:

Denice bor selv i Fredericia, der - heldigvis for hende og sønnen Saxo - har en af de bedste ordninger.

Her bliver forældre til børn op til fem år nemlig tilbudt ét års økonomisk støtte - satserne er 7207 pr. måned, når barnet er nul-to år, og 5236 kr. pr. måned, når barnet er tre-fem år.

Og ingen indtjening ved siden af
Men problemet, som Denice ser det, er, at man maksimalt kan få tilskuddet i ét år, og at man ikke må tjene nogle penge ved siden.

Og det synes hun ikke er godt nok, og borgerforslaget indeholder derfor følgende ændringsforslag:

 

- Man skal have mulighed for at arbejde samtidig.

- Her kunne indføres en ordning med fribeløb på samme måde, som gør sig gældende for SU, hvor der er et maks. for indtjening.

Men jeg vil gerne bidrage - og spare op til pension
- Fribeløbet skulle gøre det muligt at tjene op til, hvad der svarer til en gennemsnitlig dagpengesats. Altså tilskud + indtjening = dagpengesats.

- På denne måde kan hjemmepasseren stadig bidrage til samfundet og statskassen og vedligeholde sin pensionsordning.

Samme beløb i alle kommuner
- Ordningen bør strømlines således, at vilkårene for ordningen er ens uanset hvilken kommune man bor i.

- Dette kan ændres ved at indføre en ordning, der gælder i hele landet med ét fastlagt beløb for alle landets kommuner. 

Og mere end ét år
- Man bør se på tidsgrænsen.

- Denne bør justeres, så ordningen kan bruges længere end de nuværende 12 måneder samt op til skolealderen.