Det største siden penis blev opfundet

Folketinget skal snart stemme om en aldersgrænse på omskæring, men først vil de danske anæstesilæger gerne lige mødes med politikerne og forklare, hvad de mener

Et flertal af danskerne synes, der skal være en aldersgrænse på 18 år på omskæring, og Folketinget skal snart stemme om spørgsmålet. Arkivfoto: Peter Hove Olesen
Et flertal af danskerne synes, der skal være en aldersgrænse på 18 år på omskæring, og Folketinget skal snart stemme om spørgsmålet. Arkivfoto: Peter Hove Olesen

- Nu er der sket en efter min mening meget markant udvikling.

- De danske anæstesilæger og deres faglige selskab DASAIM bakker nu ud af samarbejdet med Sundhedsstyrelsen omkring en revideret instruks vedr. rituel drengeomskæring.

- Jeg mener, at det her er noget af det største, der er sket i drengeomskæringsdebatten.

Etiske og moralske skrupler
Sådan skriver Helene B - som du måske kan huske fra debatindlægget Helene kan ikke glemme de to penis-dødsfald( 332 kommentarer) - til nationen! Helene har nemlig læst det brev formanden for anæstesilægerne har sendt til Folketinget, og synes at alle, der interesserer for omskæring, bør læse det. Og faktisk er der en del danskere, der synes, omskæring er værd at diskutere, og mere end 50.000 har brugt deres NemID til at støtte et borgerforslag, der vil sætte en aldersgrænse på 18 på.

Skuffet: Endnu et svensk parti vil forbyde omskæring

6 års fængsel for at omskære børn: Folketinget skal stemme

Børn har ret til smertelindring
Anæstesilægerne, der til daglig sørger for at man bliver bedøvet eller lagt i narkose så man ikke har smerter, når man bliver opereret - vil nemlig meget gerne og hurtigst muligt tale med medlemmerne af Folketingets Sundhedsudvalg om deres syn på omskæring. Og de peger - ligesom en række andre lægefaglige foreninger - på, at der bør være en aldersgrænse på 18 år.

Screenshot fra Folketingets hjemmeside.
Screenshot fra Folketingets hjemmeside.
 

I brevet skriver lægerne bl.a.:

- DASAIM har store faglige og etiske skrupler overfor at deltage i dette arbejde da vi har en række bekymringer ift. det faglige indhold i notatet fra 21/2.

- Vi kan ikke stå inde for drengeomskæring i lokalbedøvelse. Der er en risiko for utilstrækkelig bedøvelse, og vi ville f.eks. aldrig udføre medicinsk indiceret peniskirurgi i lokalbedøvelse.

- Børn har samme ret som voksne til tidssvarende smertelindring før, under og efter en operation. At børn sjældent har sproget til at give udtryk for smerter, ser vi som en skærpende omstændighed.

Livstruende komplikationer
- Generel anæstesi og luftvejshåndtering i forbindelse med kirurgi på børn under 2 år bør desuden udelukkende foretages på hospitaler med særlig børneanæstesiologisk kompetence, jvnf. specialeplanen.

- Vi anbefaler som Lægeforeningen, at ikke-medicinsk indicerede indgreb udsættes til det fyldte 18. år, hvor patienten selv er i stand til at afgive samtykke.

- Omskæring er et kirurgisk indgreb med risiko for komplikationer både relateret til operationen og bedøvelsen.

Kollaps og hjertestop
- Der er set en række livstruende komplikationer i Danmark og 2 børn er døde i de øvrige Skandinaviske lande i forbindelse med ikke-medicinsk indiceret drengeomskæring.

- Det drejer sig om kredsløbskollaps, kramper, alvorlig iltmangel og hjertestop.

- Vi forstår ikke at man vil acceptere, at det kirurgiske indgreb foretages af personer uden lægefaglig uddannelse og børneurologisk/ kirurgisk specialviden og erfaring, skriver lægerne, der har været inviteret til at deltage i arbejdet, og også forventer at møde til første møde, men:

- Det er vores forventning, at vi herefter ikke vil deltage i det videre arbejde af årsagerne skitseret ovenfor, skriver lægerne. Hvad tænker du?