Paragraf 67: Aldersgrænse på omskæring kan være i strid med grundloven

Der er 49.493 danskere der med NemId har støttet borgerforslaget om en aldersgrænse på omskæring. Men selv om det når de 50.000 støtteerklæringer skal forholdet til Grundloven vurderes, før det kan fremsættes, skriver Folketingets Administration.

- Tak for din henvendelse.

- Det er Folketingets Administration, der skal foretage vurderingen af forholdet til grundloven, hvis forslaget opnår 50.000 støtteerklæringer.

- Reglerne om anmærkninger fremgår af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 35 af 17. januar 2018 om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.

- Du kan læse mere i Udvalget for Forretningsordenens betænkning af 13. december 2017, der kan ses via dette link: http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l108/20171_l108_betaenkning.pdf

Der er en mulighed for at det ikke vil blive fremsat
Sådan forklarer en jurist fra Folketingets Administration, den procedure, der med al sandsynlighed snart skal igang, da borgerforslag nr. 124 - det der handler om indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring - kun mangler cirka 500 støtter for at nå de krævede 50.000.

Borgerforslaget er nemlig forsynet med en såkaldt 'anmærkning', da borgerforslag skal kunne gennemføres inden for grundlovens rammer.

 

- I nogle tilfælde kan Folketingets Administration ikke med det samme afgøre, om et borgerforslag kan det.

- Så får forslaget en såkaldt anmærkning.

- Anmærkningen gør offentligheden opmærksom på, at der er en mulighed for, at forslaget efter en nærmere vurdering af, hvordan det forholder sig til grundloven, ikke vil blive fremsat i Folketinget, selv om det har opnået 50.000 støtteerklæringer, skriver Folketingets Administration, der henviser til at en aldersgrænse muligvis kan være i strid med Grundlovens § 67, der har følgende ordlyd:


'Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.'
 

På den ene side
Folketingets Administration kan idag ikke afvise, at omskæring af drengebørn, der er religiøst begrundet, kan have en så nær sammenhæng med den egentlige gudsdyrkelse, at handlingen omfattes af retten til at 'dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning', jf. grundlovens § 67, 1. led.

På den anden side
Samtidig kan Folketingets Administration ikke på det foreliggende grundlag og inden for rammerne af den nævnte undersøgelse afvise, at en restriktion af adgangen til omskæring som den foreslåede vil kunne gennemføres i dansk ret i kraft af den begrænsning af religionsfriheden, som følger af grundlovens § 67, 2. led, hvorefter intet bliver at lære eller foretage, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. 

Hvad siger du?

1 af 2 
2 af 2 
406 kommentarer
Vis kommentarer