800 år med Dannebrog er nok: Her er Ravnebanneret Danibrok

412 danskere kæmper lige nu på Facebook for at få Ravnebanneret/Danibrók tilbage til folket. De ønsker ikke at være underlagt korstogsfanen som stammer fra den katolske kirke.

- Det flag, vi idag kender under navnet 'Dannebrog' er ikke det rigtige danske flag, men en korstogsfane fra middelalderen.

- Vores oprindelige flag er Ravnebanneret, der også har gået under navnet 'Danibrók', som betyder ’Danernes klæde’.

Dannebrog er katolsk - det er Danmark ikke mere
Sådan skriver Charlotte B. der står bag Facebook-gruppen VIKINGERNE VENDER TILBAGE, der på kort tid har fået flere end 400 tilhængere. Charlotte synes at 800 år med et kors på flaget må være nok, og håber at danskerne - eller danerne - har mod og vikingehjerte nok til at få ændret flaget, ligesom andre lande har gjort det. Hendes brev til nationen! fortsætter derfor således:

- Ligesom kommunisterne gav landene i Østeuropa 'forkerte' flag under den kolde krig, har de kristne også indført et forkert flag i Danmark.

- Et flag, der ikke er vores, men som tilhører den katolske Johannitterorden (Knights of Malta).

- Og ligesom befolkningerne i Østeuropa bortkastede de flag, de var blevet påtvunget under kommunismen, bør vi danskere også bortkaste korstogsfanen og genindføre vores rigtige flag RAVNEBANNERET, skriver Charlotte.

Men hvad mener du om Danibrok vs Dannebrog?

Sådan fik vi Dannebrog ifølge Vikingerne vender tilbage:

Den 15. juni 1219 kom Estland under dansk overherredømme. Paven havde opfordret Valdemar Sejr til at iværksætte et dansk korstog som hjælp i Palæstina eller føre korstog mod hedenske baltere, og kongen foretrak at færdiggøre mange års erobringspolitik i Estland, så Sværdridderne (senere indlemmet i Den Tyske Orden) ikke blev for magtfulde.

Med i korstoget var også Johanniterordenen, som omkring 1130 fik pavens velsignelse til at føre et rødt-hvidt korsbanner med et hvidt kors, der delte den røde dug i fire kvadratiske felter. Dannebrog har som bekendt to kvadratiske og to aflange firkanter. Roskilde-munken Peder Olsen beskrev omkring år 1500 det dramatiske slag, hvor det længe så ud til, at de kristne ville tabe slaget ved Lyndanisse (i dag Tallinn) den 15. juni 1219.

Den gamle ærkebiskopAnders Sunesenknælede i bøn på en bakketop. Når han rakte armene mod himmelen, rykkede danskerne frem, når armene blev sænket på grund af træthed, veg de tilbage. Hjælpere sprang til for at støtte den gamle ærkebiskops arme.

Da kampen var på sit højeste, sendte Gud hjælp. Tegnet var et rødt flag med et hvidt kors, der faldt ned fra himlen. Dette ansporede danskerne yderligere, og de vandt en stor sejr. Kong Valdemar kundgjorde, at dette korsbanner, der gav danskerne sejren, herefter skulle være det danske rigsbanner.