Afliver sejlivet P-bøde-rygte: Tjener ikke én krone

Willy og andre beboere i boligselskabet Tårnbyhuse har hørt at deres boligselskab tjener styrtende på P-bøder, og de undrer sig over, at det ikke fremgår af årsregnskabet. Men det er der nu en meget simpel forklaring på.

Flere har henvendt sig om
Flere har henvendt sig om

- Jeg har hørt at mit boligselskab, Tårnby Huse, får 50% af de opkrævede P-afgifter, der bliver udskrevet på Boligselskabets P-områder.

- Altså at Q-Park sender 50% til Tårnby Huse, hver gang jeg eller anden får en bøde.

- Men det er ikke til at se i boligselskabets regnskab.

- Hvad er det for noget?

Har også talt med mange P-vagter
Sådan indleder Willy L et brev til nationen! – et brev han har fået hjælp af en anden beboer til at skrive, da han ikke selv er så god til at maile. Willy er meget opsat på at finde ud af, hvordan P-bøde-regnskabet ser ud, og han har derfor ringet til høj og lav i både boligselskab og P-selskab - uden at få et svar han kan bruge til noget. Tværtimod siger, han at han er blevet ’truet med advokat’, hvis han nævner sagen igen.
Men det gør han, og brevet – som nationen! har bedt boligselskabet Tårnbyhuse om at svare på – fortsætter nemlig således:

- Jeg hørte ved et møde, at de her penge eksisterer.

- Men at de ikke går til formanden.

- Jeg har spurgt mange P-vagter om de ved, om det foregår på den måde og de bekræfter alle, at sådan forholder det sig med alle boligselskaber over hele landet. 

- Der omsættes helt sikkert for millioner af kroner, skriver Willy, men han og andre i Tårnby, der har haft samme mistanke tog fuldstændig fejl.

Vi modtager ikke penge fra Q-Park
- Boligorganisationen Tårnbyhuse modtager ikke penge fra Q-Park, når der udskrives en p-afgift til beboere eller andre borgere som parkerer ulovligt på parkeringspladser tilknyttet de afdelinger, som har valgt at have parkeringskontrol på deres områder.

- Og det har vi aldrig gjort.

- Det har altid været boligorganisationens politik, at hverken boligorganisationen eller boligorganisationens afdelinger skulle tjene på p-afgifter.

- Den aftale, der er indgået mellem Q-Park og boligorganisationens afdelinger er derfor, at hele afgiften tilfalder Q-Park.

Vi har kontrol så beboerne kan parkere
- Parkeringskontrollen er alene etableret for at sikre, at vores beboerne kan finde en parkeringsplads, når de har behov for at parkere.

- Det har blandt andet være nødvendigt for at forhindre langtidsparkering, da flere af vores afdelinger befinder sig i nærheden af lufthavnen og/eller forskellige offentlige transportmuligheder til hovedstaden.

- Vi oplevede derfor tidligere, at beboerne ikke selv kunne finde en ledig parkeringsplads, da for mange pladser blev optaget af andre uden egentligt ærinde i boligorganisationen eller afdelingerne.

Vi har svaret på det her flere gange
- Vi er flere gange blevet kontaktet om emnet, og vi har hver gang oplyst, at hverken boligorganisationen, afdelingsbestyrelsesformænd eller afdelingerne tjener penge på p-afgifter.

- Udskrives der en p-bøde, er det alene en sag mellem Q-park og den person, som har parkeret ulovligt.

- Da Boligorganisationen Tårnbyhuse eller boligorganisationens afdelinger ikke på nogen måde får del i penge fra p-afgifterne, figurerer det derfor heller ikke i hverken vores eller vores afdelingers regnskaber, skriver Torben Hansen fra Boligorganisationen Tårnbyhuse.