Arbejd 1 dag og hold fri i 2 dage (med penge fra staten)

Fra i dag er det blevet lettere at forlænge retten til at modtage dagpenge. Før skulle du arbejde et år - nu behøver du kun arbejde 1 dag

- Det var da godt nok på høje tid.

- Der er mange sæsonarbejdere fx. indenfor turisme, som har været fanget i de nuværende regler.

Kun arbejde i turistsæsonen
- Tro det eller ej. Der findes steder i udkanten, hvor der intet arbejde er at finde for de tusinder af ledige udenfor turistsæsonen.

Sådan skriver nationens! Alias i en af de kommentarer, de nye regler i dagpengesystemet, der betyder, at man kan forlænge sin dagpengeret med et år, har fået.

Ledige kan nu forlænge dagpenge med småjob

Og Alias er ikke den eneste, der glæder sig over, at man fra og med i dag kan kan optjene ldagpenge i forholdet 1:2. Før skulle man arbejde i et år, inden man havde genoptjent retten til dagpenge. Nu skal man arbejde én dag, for at få ret til to dage på dagpenge.

Min mor blev anbefalet at sige nej til arbejde

- Min mor har været ramt af det her.

- Hun kunne ikke tage et job i Bella Centeret, fordi det typisk er en udstilling, der varer 2-4 dage, som giver måske 30 timer og så er der 1-2 mdr. inden næste opgave.

- Hun blev anbefalet at sige nej, da hun ville miste hendes dagpengeret eller gå på deltidsdagpenge, fordi det var så få timer, skriver Henrik N, der glæder sig over, at de timer, man arbejder nu kan bruges:

- Det er jo ikke fordi, at min mor spinder guld på det her, men det har noget at gøre med, at man godt vil beholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet, skriver Henrik, og Slikmutter fortsætter:

Skal også gælde for folk på kontanthjælp
- Det er da et godt skridt på vejen.

- Men der bør også laves tiltag af den art for dem der får kontanthjælp.

- Bare kedeligt det skal være så besværligt, at få folk til at støtte det samfund de er en del af.

Hvad tænker du? Ville du overveje nogle kortere ansættelser/sæsonjob, hvis du kunne optjene dagpenge?

- I 2015 var der på helårsbasis godt 131.000 småjob på det danske arbejdsmarked med få timers beskæftigelse om måneden.

- På helårsbasis var der knap 74.000 beskæftigede mellem 25-64 år, som havde et ordinært job på mellem 20-40 timer om måneden hos den samme virksomhed i 2015.