Vestagers eget mytemageri

Nationen!-debattør E. P. har svært ved at genfinde den tillid Margrethe Vestager og De Radikale viste folkeskolelærene inden valget.

Vestagers tone overfor landets lærere har fået en nogen anden lyd, efter sidste folketingsvalg, mener E. P. (Fotomanipulation: Facebook/De Radikale)
Vestagers tone overfor landets lærere har fået en nogen anden lyd, efter sidste folketingsvalg, mener E. P. (Fotomanipulation: Facebook/De Radikale)

- ’Vi tror. Også på lærerne.’ Sådan lyder et af Det Radikale Venstres politiske standpunkter. Tilliden til folkeskolelærerne er umiddelbart svær at få øje på, efter at Margrethe Vestager har stemplet disse som mytemagere, fordi de tør mene, at regeringens folkeskolereform vil forringe undervisningen. Sådan indleder E. P. han finder det ret betænkeligt at Margrethe Vestager blander sig lærernes overenskomstforhandlinger. Han fortsætter:

Ufejlbarlig
- Vestagers sure opstød er utilstedelig, da det er opstået på et tidspunkt, hvor lærernes overenskomstforhandling stadigvæk er i gang. Samtidig kan det også udlægges som et forsøg på endnu en gang at fremhæve sin egen reform som ufejlbarlig. Præfabrikerede politiske løsninger såsom en folkeskolereform, der ikke hviler på en bred politisk debat og dialog, skader vores samtaledemokrati.

Uheldig arv
- Desværre er der tale om en arv, som den nuværende regering har videreført fra den forrige. Det er nytteløst, når politikerne pålægger diverse faggrupper færdige løsninger, uden at inddrage dem i beslutningsprocessen forinden. Politikerne skal lytte til og tro på de mennesker, hvis arbejde man lovgiver om. Ellers bliver løsningerne kortsigtede og ikke ligefrem bæredygtige?

Bør Margrethe Vestager (R) blande sig helt uden om lærer-konflikten, eller giver det god mening, og kan det i visse tilfælde være nødvendigt at landets politikere blander sig i store arbejdskonflikter?

0 kommentarer
Vis kommentarer
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere