Sådan bliver svære patienter tryllet psykisk syge

Støtten til Bente Stenfalks sag om TERM-modellen og de kommunale lægekonsulenter vokser og vokser. Nu stiller hun to spørgsmål om ’Funktionelle lidelser’

Funktionelle lidelser. Sådan kan man ifølge den forhadte Term-model rubricere en lang række symptomer og lidelser, og med samme Term-model i baghovedet, kan praktiserende læger lære at håndtere ’besværlige’ patienter (citat fra modellen).

Læs:

Lægen sagde psykose - det var sklerose

Men Bente Stenfalk og mange tusinde andre danskere mener, at modellen har et nedladende menneskesyn, og henviser til de 21 punkter man kan se på siderne 50-52 i denne beskrivelse af TERM. Her står bl.a.:

1. Lægen skal forsøge at blive patientens eneste læge og forsøge at forhindre, at patienten opsøger andre læger for en second opinion.

2. Lægen skal opføre sig stoisk overfor bivirkninger, hvilket betyder, at lægen skal overhøre, når patienten bliver dårlig af f.eks. psykofarmaka, og måske endda alligevel optrappe dosis.

3. Lægen skal benytte medicin, som kan spores i patientens blod, for at kunne kontrollere, at patienten tager medicinen.

4. Patientens familie forsøges overtalt til at holde med lægen imod patienten.

5. Lægen opfordres til l at opfatte nye symptomer som en følelsesmæssig reaktion – og skal ignorere nye symptomer.

Dårligt hjerte - lægen gav psykofarmaka
- Man risikerer, hvis man får en sådan TERM-diagnose, at blive fejlbehandlet i sundhedsvæsenet. Vi har i gruppen medlemmer, som er kommet på sygehuset med dårligt hjerte og dårlige nyrer, dødelige sygdomme, hvis de ikke opdages i tide og behandles, og som blev behandlet med psykofarmaka, hvilket nær havde taget livet af dem, før fejlen blev opdaget, siger Bente Stenfalk, der har lavet en liste med en række række funktionelle syndromer op, som indgår i TERM-modellen. (se listen i faktaboksen)

Læs også:

Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen

Irritabel tyktarm - tag en lykkepille
- Alle disse vidt forskellige fysiske sygdomme skal efter Forskningsklinikkens filosofi behandles, som om de var psykiatriske lidelser med mindfulness, et afslapningsprogram, som bygger på yoga, kognitiv terapi, en samtale terapi, fysisk træning og psykofarmaka, f.eks. lykkepiller, siger Bente Stenfalk, der gerne vil have Termmodellens far, Per Fink til at svare på:

1. Hvorfor der sættes så massivt ind for at få hele dette sygdoms-apparat omkring de såkaldt funktionelle lidelser til at fungere?

2. Er det fordi Forskningsklinikken hjælper kommunerne med at sætte syge menneskers pensionsansøgninger på standby, medens patienter behandles på Klinikken over et længere forløb.

Nej nej - vi hjælper jo folk
- Det virker som om Bente Stenfalk vender det hele på hovedet, lyder svaret fra Per Fink, der skriver at han og hans stab er her 'for at hjælpe folk, der har disse funktionelle lidelser';

- De fleste af vores patienter er blevet kastet rundt i systemet, og har været igennem et utal af undersøgelser, scanninger og behandlingsforsøg - uden at de er blevet raske eller har fået hjælp og svar.

- Vi bruger i snit 33 timer pr. patient, og vi har lang venteliste og stor tilfredshed. Og at vi bliver beskyldt for at trække diagnoser i langdrag og hjælper kommunerne med at undgå at bevilge pension, er meget skævt. Tværtimod hjælper vi mange med at få pension, siger Per Fink til nationen!.

Hun har jo ikke prøvet det
Han fortæller, at han i gennem tiden har fået mange henvendelser fra Bente Stenfalk, og svaret hende mange gange. Og at han undrer sig over, at hun er så kritisk over for hans arbejde, uden at hun selv har været i behandling på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital. Desuden synes han, at det er ærgerligt, at Bente Stenfalk henviser til gamle udgaver af TERM-modellen, når hun fremfører sin kritik:

- Der er lige kommet en ny udgave af TERM-modellen, og den synes jeg hellere hun skulle studere, frem for at kigge i noget, der er 10-12 år gammelt siger Per Fink, der mener at Danmark burde have mange flere klinikker som hans, fordi det på nuværende tidspunkt slet ikke er muligt at tilbyde den behandling, som forskningen viser faktisk kan hjælpe.

Vores patienter får et godt liv
- Mange af vores patienter - som virkelig er meget svage og ødelagt af deres lidelser når de bliver henvist - ender jo med at få et godt liv, når vi har udredt dem og de har været igennem et behandlingsforløb. Og i udlandet ser vi, at patienter med funktionelle lidelser har langt bedre muligheder for at komme i behandling, og at man er meget længere fremme med den slags arbejde vi laver.

Svarene fra Per Fink rokker ikke ved Bente Stenfalks mening om at Forskningsklinikken i Århus, under ledelse af Per Fink har en filosofi om at behandle fysiske sygdomme, som om de var psykiatriske lidelser.

De kan behandles
- Vedrørende 'irritabel tyktarm' er der gennem de seneste år fremkommet resultater, som viser, at der er en organisk forklaring på mange af tilfældene. Forskere fra Hillerød Hospital har opnået forskningsresultater og behandlingsmetoder, som bl.a. viser, at mange af tilfældene skyldes kronisk forstoppelse, som kan afhjælpes med en speciel behandling, som disse forskere har udviklet - og det er altså hverken mindfulness, kognitiv terapi, fysisk træning eller psykofarmaka, siger Bente Stenfalk, der også nævner MCS som en af de fysiske sygdomme, der ikke altid bliver behandlet:

- Spanske forskere har fundet objektive tegn på, at multiple chemical sensitivity, MCS, findes som fysisk sygdom. De mener at årsagen til MCS skal formentlig findes i nervesystemet, og hænger sammen med en unormal, nedsat blodgennemstrømning i hjernen ved påvirkning af kemikalier, som kan påvises ved SPECT-scanning.

Men hvad mener du? Tror du, at sundhedssystemet har en interesse i at gøre nogle patienter til psykiatriske patienter frem for at undersøge deres symptomer til bunds?

Bente Stenfalk har igennem lang tid forsøgt at få svar på hvilken juridisk RET Forskningsklinikken har til at konvertere diagnoser, men mener, at hun og de mange tusinde andre danskere, der føler sig i samme båd, er endt som kastebolde, ingen vil høre på.

Aben sendes videre og videre
- Justitsministeren henviser til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har ikke kompetence til at vurdere konkrete sundhedsfaglige behandlinger herunder diagnosticering. Sundhedsstyrelsen mener, at læger er forpligtede til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres virke. Danske Regioner henviser til Patientombuddet. Patientombuddet har ikke mulighed for at hjælpe. DSAM henviser til Sundhedsstyrelsens juridiske afdeling. Etisk Råd henviser til lægefaglige kredse. Forskningsklinikken mener at: ”diagnoser hedder noget forskelligt i forskellige specialer”, hvorfor de har ret til at konvertere diagnoser.

- Og Ombudsmanden vil heller ikke gribe ind overfor Forskningsklinikkens tilsyneladende ret til at konvertere diagnoser. Alle henviser til alle i et patetisk forsøg på ikke at svare, for man har politisk besluttet, at Forskningsklinikken skal have lov til at fortsætte nuværende praksis. Deres svar kan ses her, siger Bente Stenfalk.

Men hvad siger du? Og har du stiftet bekendtskab med TERM-modellen?