Lægen sagde psykose - det var sklerose

Tusindvis af danskere oplever at de kommunale lægekonsulenter har travlt med at henvise fysisk syge borgere til psykologer og psykiatere. Og vupti bliver de fysiske diagnoser til psykiatriske diagnoser

Hos sagsbehandleren i jobcenteret:- Tre forskellige diagnoser? Nej, fru Olsen, i de nye papirer fra lægekonsulenten og psykiateren står der kun én diagnose, og du bliver så god som ny, når lykkepillerne begynder at virke…(Tegning: Bente Stenfalk)
Hos sagsbehandleren i jobcenteret:- Tre forskellige diagnoser? Nej, fru Olsen, i de nye papirer fra lægekonsulenten og psykiateren står der kun én diagnose, og du bliver så god som ny, når lykkepillerne begynder at virke…(Tegning: Bente Stenfalk)

Med 40.000 støtter i ryggen, kan man uden at overdrive sige, at Bente Stenfalk har startet en folkebevægelse.

Hendes kamp mod de kommunale lægekonsulenter (og TERM modellen) vækker massiv genklang hos danskere med skjulte lidelser, som fibromyalgi, piskesmæld, gigt, sklerose, kronisk træthedssyndrom, borelia osv. For rigtig mange af dem oplever, at systemet ikke ser på dem som fysisk syge - men som personer, der bare skal have en let håndterbar psykiatrisk diagnose og et abonnement på nogle piller.

Læs:

Vi er en nation af lykke-pilleædereLæger giver lykkepiller som nødløsning

Målet er en psykiatrisk diagnose
Bente Stenfalk fortalte om sin egen historie i

Læge: Du er syg i hjernen, ikke i kroppen , og nu hvor støtten til hendes sag på nationen er eksploderet, har hun valgt at give plads til læge, retsmediciner Jytte Hestbech. Og Jytte - som på sin egen krop og med sin egen hjerne - har oplevet at systemet gerne ville gøre hendes sklerose til en psykose - er helt på linje med Stenfalk. I bogen Velfærd eller Svindel giver hun en nøgtern beskrivelse af mødet med systemet - og hun har sin egen mening om, hvorfor målet er at give folk en psykiatrisk diagnose.

Uvidenhed eller pres ovenfra
- Der er mange penge at spare for kommunerne, ved at gøre folk til psykiatriske patienter. Og jeg ved ikke om lægekonsulenterne medvirker, fordi de ikke har lært noget på medicin-studiet og derfor ikke kan forstå det speciallægerne skriver - eller om de bliver presset til at gøre folk til psykiatriske patienter af kommunen.

Jytte var på toppen af karrieren som retsmediciner, formand for studienævnet på medicin på Odense Universitet og ofte anvendt ekspert i retssager, da hun blev ramt af dissemineret sklerose i 1987. Hun mistede jobbet, og så begyndte kampen for overlevelse og behandling. Men det system, hun troede skulle hjælpe hende, blev med det samme hendes fjende. Den kommunale lægekonsulent overså eller negligerede speciallæge-udsagn, hun blev kaldt psykotisk og neurotisk og til sidst begyndte det at sætte spor:

Men de røvrendte mig
- Jeg begyndte at tro på dem - at jeg var utroværdig. Men til sidst gik det alligevel op for mig, at systemet rend ud sagt røvrendte mig.

Jyttes sklerose er den slags, der sætter sig i hjernen, og gør hende så træt, at hun til tider ikke engang kan overkomme at række ud efter et glas vand. Det var som om hjernen sov, siger hun, og hun kunne ikke læse eller tænke klart. Og først efter 10 års invaliditet fik hun at vide hvad hun fejlede.

Men med en selvfinansieret behandling i Sverige, kom hun op på at fungere 80 procent. Og langt om længe blev hun tilkendt en førtidspension - som sklerose- patient, ikke som psykiatrisk patient - og brugte så syv (7!) år på at skrive bogen Velfærd eller Svindel og give sine oplevelser videre.

Hjælper læserne
- Det var så grotesk, at jeg blev nødt til at skrive det, og rigtig mange af dem, der har læst bogen - som også er havnet i en situation, hvor lægekonsulenten ville erklære dem psykisk syge - er vendt tilbage til mig og fortalt, at bogen har vendt op og ned på deres liv – og har reddet deres forstand.

Så mange støtter sagen - du kan støtte ved at klikke her.

Jytte - og med hende Bente Stenfalk og de 40.000 støtter - kæmper nu for at få reguleret lægekonsulenternes arbejde og begrænset deres beføjelser.

I dag har de ikke noget lægefagligt ansvar, de er ikke bundet af lægeløftet - og modsat alt andet er de ikke underlagt tilsyn af Sundhedstyrelsen. I ny og næ bliver der stillet spørgsmål til de skiftende sundheds- og social-ministre om lægekonsulenterne, men intet tyder på, at noget bliver ændret.

Kunne være i arbejde
Sidste år fik 17.000 danskere tilkendt en førtidspension - halvdelen af dem med begrundelsen: psykiatrisk lidelse. Jytte og Bente tror eller frygter, at mange af de diagnoser dækker over folk med skjulte sygdomme, som er blevet presset til at acceptere lægekonsulentens ord, for at få til dagen og vejen.

- Mange udvikler en psykisk-social invaliditet i de flere år lange forløb, med grov mistænkeliggørelse og total usikkkerhed om deres fremtidige forsørgelse. Var de blevet troet og behandlet for deres sygdom, kunne de måske have passet et fleksjob eller et deltidskob og på den måde bidraget til samfundet, siger Jytte Hestbech.

Bente Stenfalk siger i dag om lægekonsulenterne:

Kommunerne betaler lægekonsulenternes løn, og kommunerne kan med loven i hånd definere lægekonsulenternes arbejdsopgaver, hvilket ofte resulterer i, at kommunerne får de svar, de ønsker, af lægekonsulenterne. Ofte svar som forhindrer syge borgere i at få pension, fordi lægekonsulenten på kommunens vegne forlanger endnu en undersøgelse af borgeren. Dette kan foregå i årevis, der er eksempler på sager på 10 -20 år, som endnu ikke er afsluttede, hvilket ikke burde kunne lade sig gøre ifølge de skiftende ansvarlige ministre.

Mange syge borgere kender også til det problem, at de ikke kan kende deres speciallægeerklæringer igen, når lægekonsulenten har 'oversat' den for socialrådgiverne. Ting 'forsvinder', bliver glemt, og mindre vigtige citater fremhæves og forvansker meningen i speciallægeerklæringen til borgerens ugunst.

Derfor, mener jeg at lægekonsulenterne bør afskaffes, og at de kan undværes. Speciallægerne kan skrive et kort afsnit på dansk i lægeerklæringerne, som socialrådgiveren kan forstå.

Du kan støtte hendes sag - Related contentAFSKAF lægekonsulenterne og TERM-modellen i 2012.