Synd for pigen: Men vil I have Sharia-lov?

Debatten om Marlene Duus kronik raser på nationen! Straffen var for lav og staten sætter forbryderne før ofrene. Men hvad er alternativet? Sharia-lov?

Det er synd for Marlene Duus, og hun skal have mere hjælp. Men hvad skal man gøre ved hendes voldsmand?(foto:facebook)
Det er synd for Marlene Duus, og hun skal have mere hjælp. Men hvad skal man gøre ved hendes voldsmand?(foto:facebook)

- Er det en sharia lignende lov i gerne vil have indført? Var der ikke en galning som havde overhældt en kvinde med syre, så nu skulle han selv overhældes med syre. Er det sådan en lov i gerne vil have indført? Hævn med hævn på? Lad os hugge hænder og fødder af tyveknægtene. Lad os hænge narkomaner, pushere og ikke mindst bøsser. Dejligt at høre hvor langt vi er nået i forhold til de middelalderlige samfund vi ynder at skose, skriver en indigneret Rene C. i en kommentar til artiklen: Hjælp: Min voldsmand har det bedre end mig, der har fået 319 kommentarer med på vejen.
87 procent mener ikke, at det var fair, at Marlene Duus voldsmand kun udstod halvdelen af sin straf. Og over 91 procent mener ikke ofrene får tilstrækkelig opmærksomhed.

Hun bliver et nummer
Sune K. er også eftertænksom:
- Et offer vil sjældent være tilfreds med en straf, netop fordi den aldrig kan opveje forbrydelsen. Og det må man leve med som offer. Staten skal i denne forbindelse støtte offeret med at finde andre måder at komme videre på. Ville det have gjort nogen forskel hvis manden i dette tilfælde havde siddet de 6 år? 10 år? Nej. Det ville næsten være synd, hvis han havde, fordi så var pigen her blevet glemt. For det der er problemet, det er, at samfundet ikke tager sig godt nok af ofrene. Og her mener jeg ikke ved at straffen er for blød, men at samfundet ikke tager sig af. Hun overlades til bureaukrati. Hun er et nummer i bunken. Det er problemet, skriver han.
Ulrik B. er enig:
- Det duer ikke at lade følelserne styre strafudmålingen. Sådan er det i alle civiliserede demokratiske samfund. Så kan vi diskutere om vi vil ha længere straffe for visse forbrydelser, men det må være en streng juridisk diskussion, mener han.

Fint han er igang
- Jeres tilgang til begrebet straf er uhyggelig. Det fremgår tydeligt at det er "hensynet til retsopfattelsen" der ikke bare vejer tungest, men simpelthen er altoverskyggende i jeres forestillinger om hvad man skal gøre ved en mand som ham her. Det er heldigvis længe siden at hensynet til retsopfattelsen fik lov at veje tungest i den straf man giver kriminelle her i landet. Man er heldigvis fuldstændig klar over, at lange fængselsstraffe ikke skaber bedre samfundsborgere. -tværtimod. Man tager alligevel hensyn til retsopfattelsen, ellers burde denne mand slet ikke have været fængslet, men hjulpet med psykologer til at komme sig over sit åbenlyst forkvaklede følelsesliv. Men man giver ham alligevel en straf efter strafferammen, og sluser ham ud så hurtigt som muligt fordi man ved, at man kun får forhærdede, bitre og grundigt uddannede kriminelle ud af at lade folk sidde i fængsel. På den baggrund synes jeg ærlig talt det er fint at han er i gang på en mere samfundsnyttig vej, skriver Martin B.

Bliv nu voksen
Klaus L. mener nu at sammenligningen med Sharia er barnlig:
- For mig at se, var det voldsmanden, der straffede offeret i overensstemmelse med sharia: først en masse bank ... og så henrettelse. Det sidste lykkedes ikke helt, og det er svært at afgøre, om man skal sige "heldigvis" eller "desværre", for offerets liv er sgu næsten værre end døden. Bagefter får samme voldsmand en "human" straf, hvor han allerede efter kort tid får udgang fra fængslet - så han kan bevare kontakten til samfundet omkring ham. Offeret er i vid udstrækning afskåret fra samme samfund - takket være ham. Nu er der ikke ret mange, der taler for "øje for øje, tand for tand"-justits, og det er da også kun barnlige narrøve, der brillerer med påstande om, at folk ønsker shariastraffe, fordi de mener, at en dom på seks år ikke bør skæres ned til tre år. Bliv for helvede voksen!, skriver han.
Alexander A. er ikke enig:
- Det danske retssystem bygger nu engang ikke på øje for øje, tand for tand. At voldsofferet har det, som hun har det, er da tragisk - men det kan på ingen måde være rimeligt, at det får indfllydelse på gerningsmandens liv. Han har udstået sin straf, og så er han en fri mand. Skulle man nægte ham arbejde? Naturligvis ikke. Han skal videre med sit liv, og så er det - hvor kynisk det end kan lyde - sagen uvedkommende, hvordan hans offer har det.

Selvtægt vejen frem?
- Danmark burde også indføre systemet med 3 ubetingede fængselsstraffe og man bliver lukket inde resten af livet.Hvorfor skal der være så stor fokus på de kriminelle og deres velfærd, mens et offer intet får? Typisk Danmark. Det er og bliver et sødsuppe land. Det er jo lige før selvtægt måske vil kunne betale sig, da man jo bare kan undskylde sig med en hård opvækst, hvilket jo unægteligt er afskyeligt, skriver Jan.
Søren M. mener tilgengæld der er et helt andet problem med retsvæsenet:
- Det danske strafferetssystem er sådant indrettet, at det er rent socialdemokratisk, dvs, at økonomiske forbrydelser er alvorligere end personkrænkende forbrydelser, skriver han.

Skal vi have hårdere straffe for vold i Danmark? Og er det rigtigt, når økonomiske forbrydelser straffes hårdere end vold?

0 kommentarer
Vis kommentarer