Politiinspektør: Send en klage Mattias

Københavns Politi svarer på Mattias Tesfayes åbne brev: Send en klage, siger de. Og mener Mattias Tesfaye overdramatiserer. Læs Chefpolitiinspektør fra Københavns Politi, Jørn Aabyes svar her

'Chikane, ydmygelse, meningsløs vold, racisme. Disse ord indgår i et åbent brev fra Mattias Tesfaye til København Politi (Ekstra Bladet mandag den 20. juni 2011), hvor Mattias Tesfaye med baggrund i egne oplevelser opfordrer Københavns Politi til ”at få ryddet op i korpset”. Mattias Tesfaye afslutter sit brev med dette udsagn: ”hverken byen, indvandrerne eller ordensmagten er tjent med at have patruljerende racisme klædt i samme uniformer som jer andre”.

Lad mig slå fast: Racisme i et politikorps skal bekæmpes – til enhver tid og med alle midler. Politiet må selvfølgelig ikke forskelsbehandle mennesker på baggrund af hudfarve, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller seksuel orientering. Alle borgere har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed og i overensstemmelse med landets love.

Hver dag rykker Københavns Politi ud til mange opgaver, og det kan aldrig undgås, at der sker fejl. Men en eventuel forkert adfærd begået af politiet bør ikke udråbes til et udslag af racisme. Vi er ikke racister i Københavns Politi. Vi accepterer ikke racisme og anden forskelsbehandling. Vi er almindelige mennesker, der sætter en ære i at udøve vores gerning retfærdigt, fordomsfrit og ubestikkeligt.

Mattias Tesfayes beskrivelse af sin egen oplevelse i et møde med politiet, hvor han angiveligt mistænkes for et tyveri, han ikke har begået, er nærmest grotesk: ”Jeg er sikker på, at han (politibetjenten) var påvirket af narko. Alligevel var det mig, der var under anklage”. Skildringen fortsætter med en gengivelse af en påstået ordveksling: ”-Hva´så, perker? Skal du med ind på bagsædet? Der er baconchips i detentionen”.

Denne anklage er skrap kost ud over det sædvanlige, og adskiller sig fra andre sager, hvor borgere klager over politiets adfærd. Dog beroliges jeg en kende af, at Mattias Tesfaye i samme ombæring skriver, at han kunne lugte citronmånerne fra betjentens mund. Dermed står det klart, at Mattias Tesfaye med kunstnerisk frihed giver sin klumme et dramatiserende vrid, som ikke just befordrer den samlede troværdighed.

Jeg er bekendt med, at Mattias Tesfaye over for medierne har oplyst, at episoden ligger et år tilbage og at han dengang ikke fandt anledning at klage til Københavns Politi. Men jeg skal her opfordre Mattias Tesfaye til hurtigst muligt at sende en klage med angivelse af tid og sted for episoden. Københavns Politi ønsker selvsagt ikke, at så alvorlige klager over politipersonalets adfærd henstår ubesvarede i et åbent brev rettet til Ekstra Bladets læsere.

Da jeg således imødeser en formel klage, kan jeg af respekt for Statsadvokatens forestående arbejde ikke kommentere yderligere på det åbne brev til Københavns Politi.'

Jørn Aabye

Chefpolitiinspektør

Københavns Politi

0 kommentarer
Vis kommentarer