Det er en helt vild regning

Ekspert undrer sig over kommunen

Leo Jantzen, advokat med speciale i erstatningsret og seniorpartner i advokatfirmaet Tommy V. Christiansen, er forundret over udfaldet af regres-sagen mod John Gjødvad.

– Det er vildt, at han skal betale en formue til dækning af kommunens udgifter til sygedagpenge, fordi han er dømt for at have givet kvinden en lussing og et spark bagi.

Han betegner det som ’en meget hård dom’.

– Det undrer mig, at han ikke blev frifundet. I de her sager skal tabet være påregneligt. Der skal med andre ord være en rimelig sammenhæng mellem overfaldet og den skade, der er forvoldt, og det ansvar, der gøres gældende, siger Leo Jantzen, der hæfter sig ved, at den ene part i sagen er en kommune.

– I den situation kræves det normalt, at bevisbyrden er tungere. Jeg kunne bedre forstå, hvis det var den skadelidte –  ofret for volden –  der manglede penge.0 kommentarer
Vis kommentarer