Søren Pind: Henrik Sass har jo ret

Men hans analyse fører til en forkert erkendelse

Søren Pind. (Foto: Carsten Snejbjerg)
Søren Pind. (Foto: Carsten Snejbjerg)

HENRIK SASS har jo ret. Men ikke på den måde, han tror.

Han har ret i, at de venstreorienterede intellektuelle og politikere ikke fylder meget i samfundsdebatten. Men hans analyse fører til en forkert erkendelse. Han påstår, at det er på grund af den borgerlige styring af debatten. Sandheden er, at det skyldes, de venstreintellektuelle synspunkter blot udsættes for markedskræfterne – og har vist sig at være både forældede og dybt uinteressante. Synspunkterne tegner ikke fremtiden.

Det er velsagtens også derfor, venstrefløjen vil have udskiftet vismænd, banker, aviser og altså, må man forstå, regeringen. For at bringe tiden tilbage – tilbage til dengang, hvor man stadig så perspektivet i en stadig større velfærdsstat.

PROBLEMET FOR de venstreorienterede er, at begge deres samfundssystemer har været prøvet. Kommunismen blev afprøvet mellem 1917 og 1991, og blev lagt i graven af Reagans frihedskorstog.

Socialdemokratismen levede lidt længere – men Tony Blair og hans ny Labour i England startede i virkeligheden begravelsestoget. Og i dag står den europæiske socialdemokratiske bevægelse tilbage uden nogen form for attraktiv vision. Som både Henrik Dahl og Rune Lykkeberg på hver sin vis har anført det, så er den intellektuelle debat død på venstrefløjen.

Den intellektuelle fallit mellem en 60 pct. stat (socialdemokratismen) og en 100 pct. stat (kommunismen) er evident. Finanskollapset omstyrter uden at tøve de nationer og lande, hvor staten fylder for meget. Og i Danmark ser man også, hvordan f.eks. BRIK-landenes vækst ligger langt foran vores.

Den politik, der nu er lagt frem, vil, hvis Henrik Sass, Ole Sohn og Helle Thornings fair leasing bliver gennemført, blot forstærke denne udvikling. Danmark vil stå tilbage på perronen – som de kommunistiske lande gjorde det frem til 1991.

VI MÅ HAVE en ærlig samtale med hinanden i Danmark om, hvordan vi genskaber dynamikken og skaber fremtidens Danmark, baseret på det folkelige fællesskab, der har været vores i mange år – men samtidig slipper friheden løs, så virkelyst og virketrang bliver dagens orden.

Det kræver, at vi udfordrer vores offentlige struktur, med verdens største offentlige sektor – så f.eks. offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår ligestilles med private. Helt enkelt: Er kunden utilfreds, skal kunden kunne vælge noget andet. Og dermed må de pågældende dårlige institutioner lukke. Hvad enten det drejer sig om skoler, børnehaver, sygehuse, plejehjem eller andet. Til gengæld vil de dygtige blomstre.

DET KRÆVER, at vi kigger på, hvordan vi behandler dem, der skaber ideerne, investeringerne, arbejdspladserne. Det kræver, at vi forkæler og holder af dem. Thi æren er det fagreste træ i skoven.

Det kræver først og sidst, at det er nye ideer, der præger debatten. Ikke forældede og fortidige, for længst forladte dogmer. De har haft deres tid. Der er ingen grund til at læse eller debattere dem mere. For de er i den forstand kun historisk interessante, som de ligger der på historiens losseplads.

Så langt rækker Henrik Sass erkendelse til gengæld ikke. Det er som sædvanlig, når det kommer derfra, avisernes, bankernes, vismændenes og de borgerliges skyld   …0 kommentarer
Vis kommentarer