Flertal ønsker at Pind skal stramme

I går meldte den nye integrationsminister ud, at han var klar til at stramme udlændingeloven. Og det er et flertal af danskerne med på

5551 personer har foreløbig svaret på spørgsmålet 'Skal Søren Pind stramme den danske udlændingelov?' og selv om Danmark i forvejen er af verdens sværeste lande at komme ind for udlændinge, så svarer et flertal på 52 procent ja, mens 23 procent mener, at den er stram nok som den er, og 25 procent svarer, at udlændingeloven skal lempes.

Udvis de kriminelle
Rigtig mange nationen!-medlemmer mener, at der især skal strammes op på udvisningsreglerne, så personer uden dansk statsborgerskab, mister opholdstilladelsen, når de begår kriminalitet. nationen!-medlem Jesper C. sætter det op i tre korte punkter:
- Det er helt enkelt. 1. Dem der vil klare sig selv er hjerteligt velkomne. 2. Dem der ikke kan klare sig selv skal have hjælp dertil. 3. Dem der ikke vil klare sig selv, og /eller ernærer sig ved kriminalitet skal så vidt muligt udvises.

Men har du andre ideer til stramninger? Skriv en kommentar.

Dansk Folkeparti - som må siges at være eksperter i stramninger - har ifølge jp.dk lavet en længere ønskeliste over skærpelser og ændringer over for især muslimske indvandrere. Bl.a foreslår partiet, at udlændinge fra tredjeverdenslande skal miste deres stemmeret til kommunalvalg. De øvrige DF-ønsker ser således ud:

Halalkød må ikke erstatte andet kød i institutioner.

Svømmehaller må ikke lukkes, så kun muslimske kvinder kan bade.

Der må ikke indrettes bade- og omklædningsrum for muslimer på skoler.

Der må ikke oprettes bederum til muslimer på offentlige institutioner.

Ramadanen må ikke undergrave undervisningen eller medføre pjæk fra skolen.

Burkaer og niqab skal forbydes i det offentlige rum.

Muslimske medarbejdere skal ikke kunne kræve en arbejdsplads indrettet på en bestemt måde med henvisning til deres religion.

Lovgivningen skal sikre, at lokale institutioner og skole ikke giver efter for religiøse krav.

Ingen stemmeret til udlændinge fra tredjeverdenslande. Kun udlændinge fra Norden og EU skal kunne stemme ved kommunalvalg.

En ny sproglov skal understrege, at i Danmark taler man dansk, når det gælder det offentlige og borgerne. Danske myndigheder skal bruge andre sprog end dansk.

Styrkelse af kristendom og kulturhistorie i folkeskolen.

Oprettelse af et Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling til efteruddannelse af folkeskolelærere i Jelling.

Forbud mod stormoskeer.

Retningslinje skal sikre, at regimer som Iran ikke får økonomisk eller ideologisk indflydelse på moskeer i Danmark.

Indførelse af obligatorisk morgensang i skolerne.

Men hvad mener du? Går Dansk Folkeparti for langt?

0 kommentarer
Vis kommentarer