De bedste bandeord nu og i 1890

Eleverne i 7F på Kolding Realskole har kigget på sprog og bandeord i deres skoleavis. Se de mest populære bandeord nu og i 1890

I dag siger man fuck - for 120 år siden sagde man gud. (Foto: Ida Fisker)
I dag siger man fuck - for 120 år siden sagde man gud. (Foto: Ida Fisker)

Sproget følger slægters gang og ændrer sig derfor hele tiden. Tiden, kulturen og reglerne ændrer sig også hurtigt. Blandt andet er det blevet ulovligt at slå skoleeleverne. Samtidig lærer skoleeleverne i dag, at man skal respektere lærerne, og at de hjælper eleverne til at lære en masse og udvikle sig.

Sprog og kultur
Den sproglige udvikling følger den kulturelle udvikling. Sprogets udvikling kan ses på forskellige måder, da nogen mener,at ungdommen er på vej mod nogle dårlige vaner, og andre mener, at unge mennesker bare følger tiderne.

Sprog i skole og fritid
Uden vores uddannelse, kommer vi ikke langt. Vi lærer både at tale formelt og uformelt i skolen. Når vi bagefter er sammen med vennerne, snakker vi, som vi vil. Det er vi blevet opdraget til.

I skolen
I slutningen af 1960 var der oprør i skolen. Eleverne ville være med til at bestemme og ville ikke blive slået. Det blev forbudt at slå eleverne, og eleverne var ikke mere bange for læreren. Før loven blev vedtaget snakkede man høfligt og stille til læreren, for hvis man hævede stemmen, blev man slået. De kunne bedre spørge om hjælp og snakke med læreren.

Nogle begyndte at svare igen, for alle vidste, at læreren ikke måtte slå dem. Lidt efter lidt begyndte man at kalde læreren ved fornavn. Ikke mere hr. og fru. Eleverne følte, at de var mere på lige fod. De havde stadig respekt for læreren, men nu var det på en anderledes måde.

Børn og voksne
I 1890 var der mange børn i hver familie, og ikke alle fik den opmærksomhed, de havde brug for. Når man kom hjem for skole, sad man ikke og snakkede med sine forældre om, hvordan dagen var gået.

Hvis man havde det dårligt og var meget ked af det, kunne man ikke bare snakke med en lærer, en forældre eller en anden voksen, så mange børn gik med en stor sorg inde i sig.

Slagtersprog
I 1890 var der stor forskel på de forskellige sprog. Hvis ens far f.eks. arbejdede som slagter, så snakkede man slagtersprog. Dette påvirkede også elevernes sprog i skolen.

Sproget i 1890
I gamle dage sagde folk Hr., Fru. og De. Sproget var meget formelt, og man blev straffet, hvis man bandede. Man bandede slet ikke i timen, for man vidste, at det var forkert. Læreren derimod talte meget ned til eleverne.

Sproget i dag
I dag lærer vi at tale ordentligt ved bestemte lejligheder, som f.eks. når man går i kirke eller mødes med ældre familiemedlemmer. Men i fritiden taler man, som man vil. Vi lærer en masse bandeord og udtryk fra fjernsynet, fra bøger og musik.

Men egentligt ved vi ikke, hvad alle de bandeord betyder, og hvilken betydning de oprindeligt har haft. Et af de mest brugte ord blandt unge i dag er fuck.

Provokerende sprog
De unges sprog virker provokerende på de voksne, da der ofte bruges, slang og bandeord, når vi laver sjov og hygger os. Når det så bliver alvorligt, skifter vi til normalt og høfligt dansk. De voksne klager tit over unges sprog fordi de:

1. Taler sjusket

2. Taler groft og voldsomt

3. Bander

Se hele skoleavisen fra Kolding Realskole her