Climagate: Har FN fusket med danske tal?

Så er der topmøde om global opvarmning i København - men hvor varm er kloden egentlig blevet? Og har FNs klimapanel pyntet på de nordiske tal?

Der er de officielle FN-grafer, der viser at temperaturerne er steget - og så er der grafer fra de forskellige lande, der viser, at temperaturerne nok er steget - men ikke mere, end de for exempel gjorde omkring 1940.

Her er temperaturer samlet fra hele den nordlige halvkugle fra år 1880 til 1976, bragt i National Geographic. nationen! har modtaget disse linjer om denne plus et par andre grafer fra Frank Lansner, civ Ing biokemi/ Foredragsholder om skeptikernes klimavurdering.

Frygtede istid i halvfjerdserne
- En markant varme peak omkring 1940 ses, og 'The decline' eller 'faldet' efter 1940 fik forskere verden over til at frygte en kommende istid. Men udviklingen vendte i 1978 og efter blot få års opvarmning i midtfirserne startede Nasa´s James Hansen med at udbrede advarsler om global warming.

- Ved den lejlighed startede James Hansen på at ændre på temperatur data fra tidligere år. Mange argumenter har set dagens lys for at justere temperatur data, men den dag i dag, slås de forskere IPCC samarbejder med, mod varme peaken - fra trævækst, iskerner og søbundsanalyser osv. bliver 'the decline' efter 1940 temperatur-peak nemlig ved med at dukke op..

Climate gate
Skeptiske forskere er år efter år blevet nægtet at se rådata og tilblivelsen af temperatur data - fundamentet for hele global warming bølgen og alle de studier der er baseret på justerede temperaturer. Studier, der går for at være såkaldt 'peer reviewet', bygger således reelt på data, hvis baggrund ikke til fulde er offentliggjort. Det er den slags undersøgelser der f.eks fortæller os hvor meget havene skønnes at stige i fremtiden osv.

Professor Karlén, som har forsket i naturgeografi på Stockholms universitet, opdagede, at IPCC´s gengivelse af skandinaviske temperaturer er markant anderledes, end det man kan finde ved at se på de originale temperaturgrafer direkte fra de skandinaviske lande.

Professor Karlén henvendte sig via mails til CRU for at kaste lys over disse ting, men uden held. Disse mails er nu offentlige ikraft af leak fra CRU

Her er FNs klima-graf fra IPPC til venstre - uden et temperatur-peak i tiden omkring 1940. Til højre er de tal som den svenske professor kender fra dn nordiske klima-database NORDKLIM - med et temperaturpeak omkring 1940 sammenlignelig med år 2000 .

Også i New Zealand
Der er i øjeblikket grupper der rundt om i verden har sat sig for på denne vis at tjekke temperaturers rigtighed. Således kunne vi for nyligt konstatere, at IPCC´s temperatur stigning for New Zealand på 0,92 Celsius over det 20´ende århundrede kun matches af original temperaturstigning på 0,06 Celsius i New Zealands rå temperatur data.

Her er uddrag af en tankevækkende mail blandt 1000 mails fra episoden hvor CRU data blev ufrivilligt offentliggjort. Det handler om temperatur peak omkring 1940, ”SST” er temperaturer på havet, mail modtager er Phil Jones, leder af CRU i England:

*****************************************************************************************

From: Tom Wigley

To: Phil Jones

Subject: 1940s

Date: Sun, 27 Sep 2009 23:25:38 -0600

Cc: Ben Santer

Phil,

Here are some speculations on correcting SSTs to partly explain the 1940s warming blip.

If you look at the attached plot you will see that the land also shows the 1940s blip (as I'm sure you know).

So, if we could reduce the ocean blip by, say, 0.15 degC, then this would be significant for the global mean — but we'd still have to explain the land blip.

I've chosen 0.15 here deliberately. This still leaves an ocean blip, and i think one needs to have some form of ocean blip to explain the land blip (via either some common forcing, or ocean forcing land, or vice versa, or all of these). ..

********************************************************************************

Tom Wigley vil korrigere peak i havtemperaturer omkring 1940 ned med 0,15 Celcius da det vil være significant for de globale temperatur kurver, men dog stadig harmonerer med peak i landtemperaturer. Han mener at man folk vil undre sig hvis der ikke er en vis ocean peak samtidigt med land peak.

I en anden mail skriver Phil Jones at han hellere vil slette data end at udlevere dem. For nyligt kom det sælsomme budskab at de rå data fra CRU er tabt for altid.

Men betyder det noget, at FN har gjort budskabet om global opvarming lidt mere skræmmende ved at ændre på data? Og hvad har det af betydning for topmødet?