Kolde ministre: Her er ingen fattige

Kikkerten for det blinde øje: Ministre vil ikke anerkende, at 45.000 børn i Danmark lever i elendighed

Fattigdom Socialminister Karen Ellemann og beskæftigelsesminister Inger Støjberg mener, en relativ fattigdomsgrænse er politisk plat. De vil ikke godkende, at mindst 45.000 danske børn lever i fattigdom. (Foto: Thomas Lekfeldt)
Fattigdom Socialminister Karen Ellemann og beskæftigelsesminister Inger Støjberg mener, en relativ fattigdomsgrænse er politisk plat. De vil ikke godkende, at mindst 45.000 danske børn lever i fattigdom. (Foto: Thomas Lekfeldt)

– Hvilken fattigdomsgrænse tænker du på?

Spørgsmålet kommer som skidt fra en spædekalv fra socialminister Karen Ellemann (V), da Ekstra Bladet konfronterer hende og beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) med, at mindst 45.000 danske børn lever under fattigdomsgrænsen. Vel at mærke den laveste grænse, der bruges i internationale undersøgelser. Bruger man EU's fattigdomsgrænse stiger antallet af fattige børn til 117.000.

Vælgerbedrag og plat
Men de to ministre vil hverken anerkende den lave eller den høje fattigdomsgrænse. Det er udregninger, der ifølge dem, ikke kan bruges til andet end vælgerbedrag.

Ekstra Bladet har sat de to ministre stævne for at tale om fattigdom på baggrund af, at antallet af ansøgere til julehjælp til fattige familier i år er steget eksplosivt. I ASF Dansk Folkehjælp og Ekstra Bladets indsamling er antallet af ansøgere fordoblet til 4500, og i Frelsens Hær er antallet steget fra 7000 i fjor til 9000 i år.

Se hvordan du støtter her

Det er alle sammen mennesker, der hører under de to ministres områder. De sociale tiltag hos Karen Ellemann, mens den økonomiske side af fattigdommen i form af kontanthjælp og andre ydelser er Inger Støjbergs ansvar.

Men fattigdom og fattigdomsgrænser er ikke et begreb, man er meget for i de to ministerier.

– En relativ fattigdomsgrænse kan ikke bruges til noget som helst. Hvis man gav hver eneste dansker 100.000 kr., ville der fortsat være nogle, som tjente mindre end halvdelen af medianen (beregningsmetode for fattigdom, red.), mener Karen Ellemann.

– Derfor er den relative fattigdomsgrænse vælgerbedrag og noget plat, man ikke kan bruge til noget som helst i forhold til lavindkomstgrupperne.

– Lavindkomstgrupperne. Det lyder pænere end fattigdom, Karen Ellemann.

– Jeg anerkender, at der kan være familier i Danmark, der kan have svært ved at få enderne til at mødes. Så må man se på familiens samlede situation for at finde frem til, hvad der skal ændres. Finde årsagen til, at man for eksempel ikke har betalt sin husleje og har risiko for at blive sat på gaden. Det har vi lige lavet nye regler for, så kommunerne har mulighed for at gribe ind tidligere, inden det går helt galt.

– Men ingen børn står af den grund på gaden uden tag over hovedet, som oppositionen påstår. Der er en klokkeklar lovgivning på området i husvildebestemmelserne, der sikrer, at ingen børn i Danmark går rundt uden et sted at bo.

– Det problem, I ikke vil erkende eksistensen af – den relative fattigdom – har været stigende i hele denne regerings tid.

– Det er trist, vi skal bruge tiden på at diskutere et relativt begreb. Det betyder, at fattigdommen stiger i opgangstider, til gengæld falder den i nedgangstider. Hvad kan vi bruge det til? Der findes mennesker, der af forskellige grunde er i en udsat social position. Årsagen til det skal vi forholde os til. Skyldes det misbrug, gæld eller vanskeligheder med at styre økonomien? Det er de problemer, vi skal beskæftige os med.

– Der er kommet flere fattige i Danmark, flere der har behov for at søge om økonomisk hjælp til julen. Vil I benægte det?

– Jeg anerkender, at der kan være familier, der har svært ved at få enderne til at hænge sammen. Derfor skal vi føre en socialpolitik, der tager hånd om de allermest udsatte grupper og målrettet får dem på sporet igen, siger Karen Ellemann.

– Kontanthjælpsloft, starthjælp og 300/450-timersregel har ikke fået flere i arbejde, Inger Støjberg.

– 300-timers-reglen, som er blevet til en 450-timers-regel, skal vi værne om og være glade for, at vi fik gennemført. Den har nemlig gjort det nemmere for indvandrere at komme ud på arbejdsmarkedet, og det er med til at nedbryde den negative, sociale arv.

– Den er jo ikke nedbrudt. Alle undersøgelser viser, at den er nærmest uændret.

– Men det er denne her regering, der har gjort mest for at få den nedbrudt. Vi har lige vedtaget en ungepakke, der hjælper de 15-17-årige med et kærligt skub.

– Du mener retten til at inddrage ungdomsydelsen (tidl. børnecheck, red.).

– Ja, men det skal ikke stå alene. Der er også mentor-ordning og mulighed for at komme ud på en arbejdsplads og få en hammer i hånden for at finde ud af, om man vil være tømrer. De unge skal ikke bare sidde og vente, til de bliver 18 år. Jeg tror, det sætter skub i dem, og det vil være begrænset, hvor mange der vil blive trukket i ungdomsydelsen, mener Inger Støjberg.

Godt sikkerhedsnet
Målrettethed og tidlig indsats får Karen Ellemann på banen igen.

– Der er hvert år anbragt 14.000 børn uden for hjemmet. Hver gang det sker, hører man om de professionelle i omgangskredsen, der nok havde set det komme. Derfor skal vi ikke kun tale om at sætte tidligt ind. Man skal også gøre det.

– Børn der vokser op i Danmark skal opleve tryghed, tillid og trivsel, så de kan komme videre i livet med gode voksenrelationer og skabe sig et godt liv.

– Men hvordan skal de kunne det i en familie med børn uden mulighed for betalte fritidsaktiviteter. Børn, der går i aflagt tøj og derfor bliver ugleset og mobbet? Sådan er situationen for mange børn af kontanthjælpsmodtagere.

– Vi har netop gennemført et forsøg med et fritidspas, der giver mulighed for at få betalt fritidsaktiviteter. Det er vigtigt med en aktiv fritid i de sårbare familier.

– Det er vist ikke særlig kendt blandt de fattige familier.

– Vi har over de næste fire år afsat 80 millioner, som kommunerne kan søge til formålet. Derudover er der jo mange ting på paletten. En gratis folkeskole, som vi alle betaler til over skattebilletten, et stort fripladssystem, ekstra børnetilskud og boligsikring. Alle ting, der gør vores sociale sikkerhedsnet så fintmasket, at ingen burde kunne falde igennem. Vi har et godt system, og kommunerne gør en stor indsats på det sociale område.

– Hvad vil du sige til den enlige mor med to børn, der har et rådighedsbeløb på 2500 kr. om måneden?

– Vi skal finde forklaringen på, at der kun er 2500 kr. til rådighed, hvis det er tilfældet. Hvad er årsagssammenhængen? Vi skal sikre, at individet bliver rustet til at gribe mulighederne.

– Jeg tror ikke, løsningen er 'send flere penge'. Det har jeg heller ikke hørt oppositionen sige, mener socialminister Karen Ellemann.

Fakta om fattigdom

Hvornår er man fattig? Det er der flere opfattelser af. Som udgangspunkt bruger man medianindkomsten. Det er det, den midterste dansker tjener, hvis alle i forhold til indtægt stilles op på linje.

EOCD, Økonomisk Råd og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sætter fattigdomsgrænsen til 50 pct. af medianindtægten. EU sætter den samme grænse ved 60 pct. Det giver naturligvis forskellige resultater.

Ekstra Bladet bruger AE-rådets seneste statistik fra 2006 som udgangspunkt, og vi holder os derfor til deres system med de 50 pct.

Beregningsmetoden betyder, at man i Danmark er fattig, hvis man som enlig har en indtægt efter skat og alle overførselsindkomster på knap 98.000 kr. For to personer er det 74.000 kr. for hver og 63.000 kr. til familier på tre.

Alle beløb er inklusive boligsikring, børnecheck, børnepenge m.m., som skal fratrækkes for at få den reelle fattigdomsindtægt.

Bruger man EU's beregningsmetode stiger antallet af fattige børn i Danmark fra 45.000 til 117.000.

450-timers reglen (tidl. 300) betyder, at gifte personer på kontanthjælp mister retten til kontanthjælp, hvis man har mindre end 450 timers arbejde på to år. Så betragtes man som hjemmegående. Er begge ægtefæller på kontanthjælp, bevarer den ene dog retten til kontanthjælp.

Kontanthjælpsloftet betyder, at der er en øvre grænse for kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte, når man har modtaget kontanthjælp i over seks måneder. Er den samlede ydelse over 8749 kr. for samboende og 11.625 for forsørgere, nedsættes boligstøtten med det overskydende beløb.

Starthjælp er en ydelse, der gives til tilflyttere uden for Norden og EU og til danskere, der har opholdt sig mere end syv af de forudgående otte år uden for et EU-land. Ydelsen er mellem 2500 og 5000 kr. lavere end kontanthjælp.

sz

- SMS: HJÆLP til 1999 og støt med 100 kr. Beløbet plus almindelig sms takst opkræves automatisk på din næste mobilregning.

- Ring 90 565 444 og støt med 100 kr. pr. opkald

- Indbetale på bankkonto 5301 0 333 666, mærk dit bidrag "HJÆLP"

- Via vores hjemmeside: www.folkehjaelp.dk