Messerschmidt: EU angriber dansk foreningsliv

DFs Morten Messerschmidt mener at selve danskheden er under angreb fra EU, som han mener vil fjerne grundlaget for vores foreningsliv

EU vil af med monsfritagelsen for foreninger. Det er en direkte trussel mod noget særegent dansk, skriver M. Messerschmidt. (Foto: Jesper S. Hansen)
EU vil af med monsfritagelsen for foreninger. Det er en direkte trussel mod noget særegent dansk, skriver M. Messerschmidt. (Foto: Jesper S. Hansen)

EU-kommissionen har for nylig besluttet, at de ikke vil acceptere de danske foreningers status som momsfritagede og derfor vil der højst blive anlagt en sag ved EU-domstolen mod den danske stat for at få fjernet momsfritagelsen. Det kan lyde teknisk og ligegyldigt, men i virkeligheden betyder det døden for en stor del af det foreningsliv, som vi kender i dag.

Angreb på danks tradition
Det danske foreningsliv fungerer godt. Det er en dansk tradition, at folk deltager i foreningsliv på frivillig basis og bruger deres sparsomme tid på at lave gode og sociale arrangementer og idrætsbegivenheder til gavn for alle beboere i området omkring foreningslokaler og sportshaller rundt omkring i Danmark. Men hvis EU-kommissionen vinder sagen mod Danmark, vil det betyde forhøjede kontingenter i de danske foreninger og ikke nok med det: selve regnskabsføringen, som i dag bliver varetaget af helt almindelige mennesker vil blive besværliggjort pga. momsafregningen. Jeg tror ikke på, at frivilligheden i de danske foreninger vil være lige så stor, hvis de frivillige skal sætte sig ind i et større økonomisk regelsæt for at udføre deres frivillige hverv.

Monumenter over tabt tid
Det er en skandale, at EU-kommissionen på denne måde kan true det danske foreningsliv. Hvis man ikke selv har været en del af foreningslivet, kan det ligne et let sted at pålægge nye byrder. Og naturligvis kender bureaukraterne i Bruxelles ikke det danske system. Derfor skal Danmark kæmpe imod med alle midler. KB-hallen brændte ned til jorden forleden. Forfærdelige billeder af et fyrtårn i dansk foreningsliv. Det var ikke bygningerne, som fangede mit blik. Det var snarere de mange mennesker med tårer i øjnene, der så deres samlingspunkt forsvinde. Mennesker, der igennem hele livet har oplevet hallen som deres frirum og sociale center. Hallerne rundt omkring i Danmark vil ikke brænde ned pga. denne nye EU-retssag. Men de vil blive affolket og stå som tomme monumenter over en tid som er væk. En tid, hvor danskerne havde en lyst til at være sammen og socialisere sig. Byde sig til og deltage frivilligt i foreningsliv. Det er danskhed. At ville hjælpe til og lave rammer, hvor danskere kan mødes og være sociale. Det vil EU-kommissionen fjerne. Det er sørgeligt.

Af Morten Messerschmidt, MEP og cand.jur.

Har Messerschmidt ret i at EU er ved at afmonterer dansk foreningsliv, eller er det en overreaktion?