Tidlig død venter maskuline kvinder

Kvinder lever som bekendt længere end mænd, men forskning tyder på at de ikke får meget ud af det

Bør man særskilt advare kvinder mod rygning? (Foto: Colourbox)
Bør man særskilt advare kvinder mod rygning? (Foto: Colourbox)

Det er almindeligt kendt at biologiske årsager og til dels også livsstil er afgørende faktorer for at kvinder i Europa i gennemsnit lever længere end mænd. Men en nyere undersøgelse, viser at kvinder stigende forbrug af tobak og alkohol reducerer forskellen mellem kønnenes forventede levetid, men måske vigtigere endnu, så viser undersøgelsen at kvindernes længere liv ikke er et liv med godt helbred.

Mænd dør tidligst i Litauen
Kvinderne i samtlige lande i Europa har fortsat en længere forventet levetid. Den mindste forskel mellem kønnene ses i Island, hvor forskellen er på 3,3 år. Island er desuden det land hvor mænd i gennemsnit blev ældst (80,0 år). Største forskel var Litauen, hvor mændene i snit kun bliver 66,3 år, i modsætning til landets kvinder der i snit runder 77,6 år, inden de ender i en etværelses med låg. Kvinder lever pt. længst i Frankrig, med en levealder på 84,8 år.

Mere dårligt helbred til kvinder
Så skulle man mene, at den stod 1-0 til kvinderne, men forskere har nu undersøgt hvor stor en del af livet, beregnet fra fødslen, mænd og kvinder kan forvente at være ved godt helbred, og her var procenterne i mændenes favør. Mænd lever generelt kortere men kan forvente et liv med godt helbred 85 pct. tiden, hvor i mod kvinder kun kan forvente godt helbred 80 pct. af deres tid på Jorden.

Rygning rammer kvinder hårdere
I forhold til EUs gennemsnitsaldre på mænd og kvinder, skal kvinder, selvom de i gennemsnit lever 6 år længere end mænd, kun forvente 8 måneder mere ved godt helbred. En af de primære grunde er, at mængden af kvinder der ryger er tiltagende, mens gruppen af mandlige rygere er faldende. Forskning har desuden vist at rygning belaster kvinders blodkar dobbelt så meget som mænds.

Handler livet om kvantitet eller kvalitet? Bør mænd misunde kvinder deres længere liv, når de sandsynligvis er mere syge de sidste år? Og bør man særskilt advare kvinder om den ekstra fare ved rygning?

Kilde: Dagens Medicin