Halv løn i 6 mdr - så kan de lære det

Hvad ville Pia K. selv sige, hvis hun mistede halvdelen af sin folketings-løn, fordi hun kom for sent til et møde?

Özlem Cekic. (Foto: Lars krabbe)
Özlem Cekic. (Foto: Lars krabbe)

DER ER INDKALDT til møde på din arbejdsplads. Du dukker ikke op, for du har ikke fået nogen mødeindkaldelse. Da du opdager det, skynder du dig at fortælle din arbejdsgiver, hvorfor du ikke kom til mødet. Men det er han ligeglad med. Han er mere optaget af, hvilken straf du skal have.

Han beslutter, at de næste seks måneder får du kun halv løn. Så kan du lære det! Og han er ligeglad med, at det kan betyde, at du og din familie ikke har penge til huslejen og risikerer at gå fra hus og hjem.

Er historien for langt ude? Ikke for kontanthjælpsmodtagerne. Det har Pia K. sørget for.

FREMOVER SKAL STRAFFEN for at misse et møde med jobcentret ikke blot være, at man mister kontanthjælpen de dage, man ikke har overholdt sine aftaler. Nej nu skal man miste halvdelen af kontanthjælpen i hele seks måneder. Også selvom årsagen f.eks. er, at Post Danmark ikke leverede indkaldelsen til tiden.

Jeg er enig i, at hvis man kan arbejde, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og hvis man ikke lever op til sine forpligtelser, skal det have en konsekvens. Det skete også 126.000 gange sidste år.

Men at halvere kontanthjælpen synes jeg er helt ude af proportioner. Det er en hård straf, som rammer hele familien, og som på ingen måde hjælper arbejdsløse i arbejde.

I TIRSDAGS HOLDT Lars Løkke sin afslutningstale i Folketinget. Han sagde, at politikere skulle dømmes ud fra de resultater, de har skabt, og ikke ud fra de drømme, de har.

Lars Løkke er godt i gang med at skabe resultater ud af Pia K.s drømme. Ud over at halvere kontanthjælpen kan han se tilbage på resultater i form af en forkortet dagpengeperiode, så tusindvis af langtidsledige danskere ender på kontanthjælp. En forringelse af efterlønnen, så nedslidte rengøringsdamer, sosu-assistenter og håndværkere fremover skal gå tiggergang hos kommunen for at få seniorførtidspension. Og senest har han omdannet fleksjobordningen, så langt flere handicappede og kronisk syge nu ender uden arbejde.

ALLE FORRINGELSERNE bliver pakket ind som reformer. Hvor mange gange har vi ikke hørt remsen om, at riget fattes penge, og derfor skal der reformeres. Jeg undrer mig bare over, hvorfor det aldrig er de rige, der skal give pengene? Hvorfor skal de multinationale selskaber, de rigeste danskere, privathospitalerne og ministre og folketingsmedlemmer ikke give deres bidrag?

Jeg synes, det ville være langt smartere at forhindre, at folk går fra hus og hjem, frem for at hælde skattelettelser ud til Overdanmark, hvis største problem er, om de skal til Thailand eller Indien på ferie.

Hvorfor ikke satse på efteruddannelse til de arbejdsløse og behandling til de syge, så de kan arbejde igen frem for at forgylde alle dem, der i forvejen har røven fuld af penge?

JEG ER TRÆT AF at høre Pia K. & co. tale ned til arbejdsløse, som om de er dovne og nassere, der slet ikke ønsker at tage et arbejde.

Hvad ville hun selv sige, hvis hun mistede halvdelen af sin folketingsløn, fordi hun kom for sent til et møde?


0 kommentarer
Vis kommentarer