Børn kan overnatte i børnehaven

I Ny Tid kan de stadigt yngre forældre forlade deres børn i pasningsordninger i flere dage skriver Klaus Riskær i dagens Understrøm

Tidligere tids “vuggestuer” og “børnehaveklasser” er i ny tid afløst af en globaliseret pasningsordning, der mere minder om de pasningsformer, man havde fjernt tilbage i tiden, hvor en generation af familien trådte hjælpende til.

De unge familier finder hurtigt vej til “livscentre”, som tillader forøget prioritering af kvalitetsidealerne, og i hvilke pasning af småbørn under forældrenes forudsigelige fravær tilbydes som en socialt integreret service imellem et professionelt pasningscenter på den ene side og aldrende beboere på den anden side.

En udvikling, der stiller nye og forandrede krav til tidligere tids “skole.”

Du kan skrive din mening om Riskærs spådom her - eller du kan besøge www.understrom.comog få den lange version af dagens tekst. Der er nyt fra understrøm i morgen.