Riskær: Vi tager en lufttaxi

I Ny Tid får vi “aircabs” til erstatning for det farlige, håbløst pladskrævende og ineffektive vejnet, skriver Klaus Riskær i dagens Understrøm

Der udvikles ”air cabs” til erstatning for det farlige, pladskrævende og ineffektive, gammeldags vejnet. Stadigt større tidsforbrug ved brugen af biler på vejnettet og omkostninger med opbevaring af bilerne indenfor bykernen baner vejen for disse nye transportformer.

Udvikling af underjordiske transportnet og flyvende air cabs tillader en massiv udflytning af virksomheder og andre magtcentre fra de gamle bykerner til en position på de ringe, der forbinder og kobler sig til de mere effektive transportløsninger.

Bykernen mister sin rolle som vært for medarbejdertunge virksomheder og institutioner, da der ikke kan anlægges et fler-lags underjordisk transportnet, og der ikke kan skabes elektroniske luftkorridorer som styrer air cabs og tilfredsstiller disses sikkerhedskrav.

Du kan skrive din mening om Riskærs spådom her - eller du kan besøge www.understrom.comog få den lange version af dagens tekst. Du kan også høre dagens tekst som podcast. Der er nyt fra understrøm i morgen.