Riskær: Vi undgår lange rejser

Klaus Riskær forudser at kun cyklen overlever i sin oprindelige form i ny tid.

Mange af tidligere tids gamle bykerner er i ny tid omlagt til beboelsesområder for de, der finder nærhed til udbuddet af indholdsprodukter attraktivt.

Adskillelsen imellem arbejdscentre og livscentre – og dermed dobbelt livsstandard – har at gøre med ny tids brug af transportmidler.

De virksomheder, der tidligere lå i bykernerne, finder ikke længere denne sammenklumpning attraktiv og er rykket ud i ”forstæderne.”

Brugen af transportmidler var tidligere udtryk for, at man forudsatte at en lang række opgaver kun kunne løses ved personligt fremmøde. Når man begav sig på “rejse” fra hjemstavnen var tidligere tids mest avancerede transportform, at man “kunne flyve”.

Imidlertid blev flyvningen kompliceret ved det forhold, at man ikke blot kunne flyve hvor som helst på grund af “kollisionsrisiko” – et begreb der var et tema i tidligere tid, fordi flyvemaskinerne var uintelligente og slet og ret kunne flyve ind i hinanden.

I ny tid er det kun cyklen, der overlever i sin oprindelige form – og da kun fordi den er en måde at sikre sig lettilgængelig motion.