Riskær: Luk hovedkontoret


Meget få virksomheder arbejder med tidligere tiders “hovedkontor”, skriver Klaus Riskær i dagens Understrøm

I en tid, hvor mange virksomheders medarbejdere er geografisk spredte øges behovet for at samle medarbejderne “on the fly”. Byerne fungerer dermed som “corporate meeting points”, når der er et aktuelt behov for at sammenkalde medarbejdere.

Meget få virksomheder arbejder med tidligere tiders “hovedkontor”, idet disse gradvist er blevet affolket ved udflytningen af opgaver til løsning decentralt. Virksomhedernes kontorer fungerer mere som koordinerings- og mødecentre.

Virksomheder, interessegrupper og det politiske system holder alle til i byerne. Dér er der ikke meget forandret fra tidligere tid.

Hvor man i tidligere tid ofte konsoliderede dagliglivet og familien omkring en fast bopæl, så benytter den altovervejende del af ny tids befolkning sig af muligheden for dobbelt livsstandard – man adskiller kort og godt arbejdscenter fra livscenter.

Du kan skrive din mening om Riskærs spådom her - eller du kan besøge www.understrom.comog få den lange version af dagens tekst. Der er nyt fra understrøm i morgen.