Riskær: Alternativ kontakt i byerne

I Ny Tid er kontakten mellem mennesker meget forudsigelig. Kun byerne har den kritiske masse, der kan skabe alternative kontaktpunkter.

Den ny tids befolkning er aktiv i sociale netværk, der for de flestes vedkommende er formålsbestemte og dermed forudsigelige. Ved at søge ud i byens “kontaktpunkter” søger de fleste oplevelser, der ikke på samme vis er forudsigelige. I byens kontaktpunkter vil man godt nok finde samme grad af specialiserede formål, men i en løs social struktur, på et tidspunkt der passer en selv, og med flere alternative kontaktpunkter.

Kritisk masse skaber det kommercielle grundlag for at et utal af arts-specifikke og formålsbestemte kontaktpunkter kan skyde op som en del af de samlede servicetilbud indenfor underholdning og bespisning.

Resultatet af denne udvikling bliver, at byerne bliver rammen for de kollektive oplevelser, interaktionen mennesker imellem samt platform for den enkeltes mulighed for at højne indholdet i sin dagligdag.

Du kan skrive din mening om Riskærs spådom her - eller du kan besøge www.understrom.comog få den lange version af dagens tekst. Der er nyt fra understrøm i morgen.