Riskærs Understrøm 25

I ny tid tillades ikke gensidig stavnsbinding og materiel afhængighed skriver Klaus Riskær i dagens understrøm

At begrebet serielle ægteskaber bliver en realitet får også til konsekvens, at mange forhold opløses. Nærmest naturligt eller som aftalt – ”lykkelige skilsmisser” bliver det forhold, at et par vælger at gå fra hinanden, uden at det bliver oplevet som en traumatisk begivenhed.

Dette virvar af uafklarede omstændigheder omkring de materielle og praktiske forhold som skatteregler, forsikringsforhold, stiftelse af hjem, låntagning og pensionsopsparingsordninger blev i tidligere tid af mange set som en uønsket stavnsbinding af personlige relationer, som i ny tid burde bringes til ophør.

I ny tid tillades ikke gensidig stavnsbinding, materiel afhængighed og en situation, hvor et parforhold lægger hindringer i vejen for sit eget opbrud.

Du kan skrive din mening om Riskærs spådom her - eller du kan besøge www.understrom.comog få den lange version af dagens tekst. Der er nyt fra understrøm i morgen.