Skal ikke have en kæreste der er på kontanthjælp

Giv os vores værdighed tilbage, i stedet for denne ydmygende umyndiggørelse. Og lad os få Gensidig Forsørgerpligt fjernet for alle, samlevende som gifte, skriver Louise SG til nationen! Er du enig?

Ny lov rammer kontanthjælpsmodtageres kærester, advarer Louise SG, der kæmper mod Gensidig Forsørgerpligt. (arkivfoto)
Ny lov rammer kontanthjælpsmodtageres kærester, advarer Louise SG, der kæmper mod Gensidig Forsørgerpligt. (arkivfoto)
Følg nationen!

- Tusindvis af mennesker bliver snart ramt af Gensidig Forsørgerpligt. Det er frygteligt.

Sådan indleder Louise SG et langt brev til nationen! om den lov om Gensidig Forsørgerpligt, der fra 1. januar betyder at samboende kærestepar får forsørgelsespligt over for hinanden. Forsørgelsespligten gælder, så snart én i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis samleveren har indkomst eller formue, skal det samlevende par begge leve af det – helt efter de nuværende regler for gifte.

Købehavnere afkræves svar: Har du sex med din sambo?

- Denne reform vil sætte omkring 8.000 samlevende par i en situation, hvor de formentlig vil være nød til at gå hver til sit. Mange af dem vil være familier med børn som bliver splittet ad.

- Jeg mener at det er urimeligt, at staten indfører en lovgivning som vil betyde, at en kontanthjælpsmodtager skal sættes på lommepenge hos den samlevende, og der ud over er reformen grundlovsstridig ud fra det juridiske problem, at en kontanthjælps-modtager ingen ydelse kan modtage, uden at det får den konsekvens, at kommunen vil tvangs-inddrive pengene hos den samlevende med en højere indtægt end kontanthjælp.

- Lad os starte med reformerne, da de er med til at fange mange på KH, som så rammes af GF, fortsætter Louise SG, og i den følgende tekst betyder KH kontanthjælp og GF betyder Gensidig Forsørgerpligt:

Førtidspension:

• Det er stort set blevet umuligt at få førtidspension for dem under 40 år, uanset hvor syge de er.

• Det er meget svært at få førtidspension for dem over 40 år, uanset hvor syge de er.

Men hvorfor er det så blevet sådan?

Det er det fordi, kommunerne nu har forstået, at man skal være døende før førtidspension kommer på tale, for nu kan folk jo arbejde helt ned til 2 timer om ugen og så få fleksjob.

Det bringer os videre til det næste problem. Lad os tage et kig på Fleksjob:

• Det er meget svært at blive godkendt til det, selv med en arbejdsevne på 2-5 timer om ugen.

• Det er næsten umuligt at finde job til dem med så få timers arbejdsevne.

• Der er ikke nok jobs at få til Fleksjobbere.

Også trækkes disse sager i langdrag, og mange af borgerne er i den tid IKKE berettiget til nogen offentlig ydelse. Hvorfor skal det være lovligt at tage flere måneder om det? Burde det ikke kunne klares indenfor et par uger? Eller burde man ikke give en form for udredelses ydelse, imens disse sager kører?

Ressourceforløb:

Det er meget svært at blive visiteret til et ressourceforløb, og bliver man endelig visiteret, så kan man fanges her i mange år, og ydelsen svarer til en kontanthjælpssats.

Er alle andre muligheder ikke udtømte, såsom arbejdsprøvning eller revalidering, ja så kan man heller ikke få et ressourceforløb, og borgerne er så stadig fanget på kontanthjælp.

Revalidering:

Igen er det svært at blive visiteret til. Alt for få får det tilbudt.

Der er flere og flere borgere der får af vide, de er for unge til at komme på revalidering.

Og så kommer kernen i det hele, for alle skal jo arbejdsprøves, og det er ligegyldigt hvad diverse lægejournaler fortæller, for rehabiliteringsteamet ændrer så voldsomt på det, så de syge fremstår som raske, til trods for at de dårligt nok kan stå på deres ben.

De syge skal også arbejdsprøves, og det er ikke 2-4 timer om ugen, selvom lægen skriver at det er det man kan holde til, nej det er 20+ timer, som får de syge til at overbelaste sig selv for til sidst at knække og blive endnu mere syge.

Værre bliver det, når borgeren ikke kan klare de forventede timer, så får de ”vil ikke samarbejde” stemplet i deres papirer, og så er de fanget på kontanthjælp.

Og lad os så ikke glemme TERM-modellen, som rehabiliteringsteamet bruger. Her handler det ikke om at hjælpe den syge borger, men derimod om at gøre dem mirakuløst raske ved at sige, at det er Psykisk, og fremgangsmåden dertil er utrolig manipulerende og hjernevridende.

Lad os tage Piskesmæld som et eksempel. De få der har det flere år efter, at de har pådraget sig det, kan altså ikke helbredes. Piskesmæld går under handicappet, men rehabiliteringsteamet kaster det under TERM-modellen, så det pludselig fremstår som at være psykisk. Det samme med rygskader og andre fysiske skader. Når de syge får ”Det er psykisk” stemplet i deres papirer, ja så skal jobcentret igen sende de syge ud i arbejdsprøvninger, og kaste dem rundt i systemet, bare for at se de syge blive mere og mere syge.

Der er også set eksempler på borgere, der er færdig udredt via arbejdsprøvninger og diagnoser, og alligevel skal de så vente i op til 1 år og nogle gange mere, før de får svar på, om de er godkendt til fleksjob eller ressourceforløb, og på 1 år kan der jo ske mange ændringer, specielt når borgerne rammes hårdt økonomisk.

På denne måde er der mange der fastholdes på kontanthjælp, og det får store konsekvenser, for uanset hvor meget de drømmer om at blive selvforsørgende, så ændrer det ikke på det faktum, at de ikke kan, og de kan derfor nu blive ramt af GF i årevis.

Men hvad gør gensidig forsørgerpligt så ved befolkningen:

• Familier må gå fra hus og hjem.

• Flere må se deres hus ryge på tvang, og ende i håbløs gæld, samt i RKI registret.

• Familier bliver splittet.

• Regninger kan ikke betales, og RKI får travlt med at registrere en masse nye ”kunder”.

• Tag over hovedet er pludselig ikke længere noget, man kan forvente der er råd til.

• El kan også være et gode, som man må undvære.

• Tøj på kroppen og mad på bordet, vil blive svært at sørge for.

• Syge kan ikke få råd til medicin og behandlinger.

• Børn fra de mange fattige familier, vil blive udsat for mobning, og holdt ude af fællesskabet.

• Børn og søskende fra GF ramte familier, kan blive skadet på grund af at mor og far splittes, og flytter hver for sig.

• Tv og computer bliver gode at have, men bestemt IKKE nødvendige.

• Børn bliver taget ud af vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO og fritidsaktiviteter

• Forsikringer ryger, så man ikke længere får dækket indboet, hvis man kommer til skade, bliver arbejdsløs osv.

• Fagforenings og A-kasse bliver sparet væk

Jamen kan den arbejdende så ikke arbejde det mere?

Jo, det kan den arbejdende da godt, men hvad får de ud af det? Der skæres jo bare det mere hos den på overførselsindkomst.

Der må indses at de nye reformer skaber denne frygt, fordi de:

• Saboterer tusindvis af familier

• Gør syge mere syge

• Skaber fattigdom

• Ødelægger vores børn

Kommer man nu også til at spare på denne reform:

Nej, det tror vi ikke på for sandheden er, at mange må gå fra hinanden, og det vil så koste i:

• Fuld ledigheds ydelse

• Forhøjet boligstøtte

• Enkelt ydelser

• Socialpædagogiske og økonomiske fripladser

• Ansatte til dyne løfteri

• Akutlister til boligsøgende, som kommunen skal hjælpe med

Det giver altså mere travlhed på kommunen i alle afdelingerne, og sagsbehandlingstiderne bliver længere. Det gavner igen ikke de syge eller arbejdsløse.

De arbejdende vil blive nødsaget til at undgå at blive kærester med dem, der er på overførselsindkomst for hvorfor få et forhold, som skader en økonomisk på grund af GF, og som SKAL have del i deres formuer eller værre endnu arv?

Den nye reform tager også guleroden væk ved at komme i arbejde, for bor man sammen med en, der er på overførselsindkomst og derved GF ramt, så får man ikke flere penge ud af det. Det er da skræmmende, at det så bedre kan svare sig at være på KH. Det kunne det ikke inden de nye reformer, der var det bedre at få sig et arbejde.

Nu må vi heller ikke glemme de par, hvor begge bliver ramt af GF, nemlig førtidspensionisten der bor sammen med kontanthjælpsmodtageren.

Førtidspensionisten bliver trukket økonomisk ved at bo sammen med en, uanset om man er samlevende eller gift, og til trods for, at de allerede bliver trukket, så skal de samtidig forsørge kontanthjælpsmodtageren, hvordan hænger det sammen?Derudover ønskes det også at der skal fødes flere børn i Danmark. Det er jo et problem, for med de nye reformer, så bliver der færre der vil have et forhold, og færre der tør sætte børn til verden. Så den forøgelse der ønskes i befolkningen, den kommer ikke.

De der kun står til at skulle på barsel på KH, som eneste mulighed, bliver også ramt af GF, så de har ikke råd til at sætte børn til verden.

Er de husejere bliver flere nødt til at søge henstand på deres huslån, og håbe på, at det går. Det motiverer ikke ligefrem nogen til at sætte flere børn til verden.

Mon ikke det er på tide, at der gøres mere for de svage i vores samfund, i stedet for at trampe på dem? Det gør ondt, når man ligger magtesløs på jorden, og det gør kun mere ondt, når man tramper ovenpå dem.

De bliver ikke raske af at man tager deres penge, tværtimod vil det kun blive værre!!

Hvad kan vi så foreslå der kan gøres, så der igen bliver skabt tryghed og balance:

• Fjern Gensidig Forsørgerpligt for ALLE.

• Få klare regler omkring førtidspension, så de der er berettiget til det, får det.

• Få klare regler omkring fleksjob, så de der er berettiget til det, får det.

• Fjern TERM-modellen, og stol på diverse lægelige udtalelser, som de syge borgere har fået igennem årelange udredningsforløb.Hvilke spareplaner kunne der laves:

• Skær et par hundrede kr. i boligstøtte. Det rammer flere, og mærkes mindre.

• Sæt skatten op med 1-2 %. Det rammer flere og mærkes mindre.

• De rige er vist også sluppet lidt for heldigt her. Husk at lade dem betale også.

• Lad de store firmaer betale skat.

• Spar på bonus ordningerne til kommunerne, så de fokuserer mere på borgerne, og mindre på bonus penge.

• Spar på dyre firma biler. Billigere biler får også folk fra A-B.

• Send færre penge ud af landet til Ulandshjælp.

• Lade kommunalt ansatte betale deres pauser, ligesom alle andre (dog ikke indenfor ældrepleje og børneområdet).

• Kulturministeriet kunne være mere kritisk med, hvad de støtter.

• Give ansatte hos skat bedre metoder til at inddrive gæld. Der er mange penge at hente hos de rige og store firmaer.

De penge der bruges på at starte nye selvstændige op, er jo heller ikke meget værd med de nye reformer, for hvem skal sørge for, at få det økonomiske hjul til at køre rundt?

Til sidst ved vi godt at der siges, at det ikke skaber mange penge at sænke politikernes lønninger, pensioner, vederlag osv. Men lidt har også sin ret. Og med de høje års lønninger flere på borgen får, så burde der være plads til, at nogle går ned i løn. Flere millioner udbetalt årligt er mange penge. Selvfølgelig skal de betales for det store arbejde der udføres, men mindre kan også gøre det. Det vil vise menneskelighed, hvis de også lod sig ramme. Vi skal vel ALLE bidrage til økonomisk balance eller?

Der kunne finde billigere løsninger, når de skal transporteres fra A-B, og de kunne vel også spare nogle af alle de penge, der bruges i GGGI.

Der kan findes mange flere gode forslag, til at spare penge i samfundet i gruppen, Gensidig Forsørgerpligt Nej Tak.

Og de arbejdsløse der ender på KH, er heller ikke glemt her. Problemet for dem er jo, at statistikker viser, at for hvert jobopslag der er, er der 17 arbejdsløse. Skal de nu også straffes for ikke at kunne finde et job, selvom de søger på livet løs, og hver dag håber der kommer en mail, et brev eller en opringning angående Jobsamtale? De har det også hårdt. Det er psykisk hårdt at være arbejdsløs, og ikke kunne finde job, hvilket jo er opslidende for mange parforhold.

Men vi har også de unge der rammes. De skal nu leve på en mindre indtægt, også selvom de har nogle meget svære psykiske lidelser. De bør hjælpes i uddannelse via revalidering, men det er da billigere at tilbyde dem KH eller bede dem tage uddannelse på S.U., hvor de endda vil kunne få mere udbetalt.

Har man en psykisk lidelse, er økonomien det sidste, der skal være udfordrende for dem.

Og hvad med sagsbehandlerne. Det er dem der står med hele lortet. De skal følge reformerne, og ignorere at familierne bliver ødelagte, at der ikke er mad på bordet, at sagerne trækker i langdrag, at syge ikke får den hjælp de har brug for osv.

Det kan køre enhver sagsbehandler ned psykisk, og stress har de jo nok af allerede nu, men også det vil forværres markant!

Vi frygter for fremtiden, fattigdommen, ødelagte familier, ødelagte børn, selvmord, øget kriminalitet, og alle de andre skrækkelige ting, som dette vil medføre, og det er ikke noget, der tager mange år før det sker. Det er jo lige om hjørnet.

Der er allerede familier, der snakker om at flytte i campingvogne, telte, kolonihaver, skurvogne osv. Det er et skræmmende tegn på, at fattigdommen er lige om hjørnet.

Hvis borgerne havde råd til at blive boende i deres boliger, ville de aldrig finde på alternativer, som forringer deres levestil så drastisk, som disse gør, og det er bare for at få muligheden for at forblive par og familie!

Og husk nu også på hvor dyrt det bliver, når man skal redde alle de aldersgrupper, der bliver ramt, samt vores børn som jo gerne skulle fungere, når vi bliver gamle.

Det er også vigtigt at oplyse problemet i, at der spares på familie indsatser, psykiatrisk støtte, misbrugs behandling og lignende, som har hjulpet mange borgere videre i deres liv.

Borgere der har mistet erhvervsevnen, og får en erstatning, rammes ikke kun på GF, nej de skal også lige have taget en brøkdel af deres erstatninger. Penge som borgeren har hårdt brug for, da borgeren ikke længere selv kan tjene dem.

Det er også vigtigt at kigge på erstatninger og forsikringer:

Borgere der i årevis har betalt en masse penge til diverse forsikringer, som skal sikre dem, hvis de bliver syge eller kommer ud for en ulykke, og på den måde mister helt eller delvis deres erhvervsevne. De får ikke fuldt udbytte af den sum forsikringen udbetaler.

Det samme gælder for dem, der får erstatning fra arbejdsskader.

Er borgeren på KH bliver de tvunget til at leve deres erstatning op. Den erstatning som skal sikre deres fremtid.

Er borgeren på FP eller FTP, bliver der modregnet 30 % i de månedlige udbetalinger, så borgeren kun mærker de 70 %. Det er en kompensation, for at borgeren ikke længere kan arbejde.

Der arbejdes på ligestilling siges der, men den ligestilling ville være meget bedre i form af at fjerne GF for alle. Nu gøres borgerne bare fattige, og forskellen imellem rig og fattig vil blive meget tydeligere.

Giv os vores værdighed tilbage, i stedet for denne ydmygende umyndiggørelse. Og lad os få GF fjernet for alle, samlevende som gifte.

Hvad mener du? Er det en god ide, at samlevende kærestepar nu sidestilles med ægtepar?

Ubegrænset Sport
Ekstra Bladet
Så løber du aldrig tør
79
,-
/md.

Mere fra Ekstra Bladet+

Tak til børnene for at give deres liv

Udforsk Ekstra Bladet+

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Udforsk Ekstra Bladet+