Nu må bønder dyrke lidt mere af egen jord

Da randzoneloven trådte i kraft for halvandet år siden, var et flertal på nationen! imod. I dag har regeringen givet landmændene halvdelen af deres jord tilbage

Fra og med 1. august i år skal landbruget kun udlægge ti meter brede randzoner ved vandløb, som i forvejen er udpeget i andre love. Randzoneloven som trådte i kraft i augist 2012, betød at et areal på i alt 50.000 hektar blev ramt, men ændringen betyder at danske landmænd får ret til - igen - at dyrke 25.000 hektar, som altså har været randzone i halvandet år.

- Det er vigtigt, at vi fastholder den gode miljøindsats, og samtidig skal landbruget have så smidige arbejdsvilkår som muligt.

- Det har jeg sagt fra den dag, jeg satte mig i ministerstolen, og derfor nytter det ikke at have en administrativ klods om benet, som dele af randzoneloven har været, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Se også: 400 rasende vestjyder: Randzonelov er røveri

Halddelen er kun en halv løsning
Flere landmænd mener at randzonerne helt burde være droppet, og Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt Landbrug, synes der er tale om en halv løsning på et helt problem:

- Alle er enige om, at randzonerne er forkerte og uden funktion. Derfor er det uforståeligt, at man vælger en halv løsning og opretholde kravet om randzoner, hvor der i forvejen er to meter bræmmer.

- Hvis alle er enige om, at de ikke har nogen effekt, så giver det ingen mening at fortætte med randzoneloven, siger Vagn Lundsteen, men hvad siger du?

I september 2012 deltog 2019 læsere i en afstemning om randzoneloven - og 61 procent holdt med de landmænd, der mente at der var tale om røveri. Men hvad mener du? Er det klogt at droppe halvdelen af landets randzoner?

0 kommentarer
Vis kommentarer