EU-miljøkrav: Forbyd biler eller brændeovne

EU-lovgivning kan tvinge Danmark til effektiv brænderøgsregulering - eller alternativt til at forbyde al bilkørsel. Det skriver Ryan Lund, der mener at der skal skrides ind over for brændeovnsejerne

Danske biler forurener - men slet ikke i same grad som danske brændeovne, skriver Ryan Lund.
Danske biler forurener - men slet ikke i same grad som danske brændeovne, skriver Ryan Lund.

- Konservativt anslået dør ca. 200-250 danskere hvert år i 10 år før tid pga. udledning af partikler fra brændefyring. Det er flere end der mister livet i trafikulykker i Danmark.

- Et langt større antal bliver alvorligt syge af brænderøgsforurening, dvs. får hjertekarsygdomme, luftvejslidelser, diabetes og kræft.

Sådan skriver cand.techn.soc., miljøtekniker og laborant Ryan Lund i et læserbrev til Ekstra Bladet, om de dræbere og miljøsyndere, der går under navnet 'brændeovne'.

Du brænder, samfundet betaler
Ifølge Ryan koster udledningen af dansk brænderøg Danmark ca. 2 mia. kr. om året - og fordi røgen fra de ca. 750.000 danske brændeovne og pejse også ryger ud over grænserne, har vores naboer samfundsomkostninger for yderligere 4 milliarder kr. om året.

- 6 mia. kr. svarer til gns. ca. 7.650 kr. pr. år pr. brændefyringsanlæg i Danmark. Inden for hvilke andre samfundsområder end luftforurening vil politikerne acceptere så høje dødelighedstal, sygdomsniveauer og omkostninger for samfundet, spørger Ryan i sit brev:

- Ikke mindst set i lyset af, at brænderøgsforureningen endda er klimaskadelig samt nemt og effektivt kan minimeres, hvis den politiske vilje er til stede.

EU-krav: Biler eller brændeovn
- EU-Kommissionen offentliggjorde i december 2013 en ren luft lovpakke, der kan halvere antallet af årlige dødsfald i gns. 10 år før tid i EU pga. luftforurening.

- Ren luft lovpakken indeholder bl.a. et forslag til et ændret NEC-direktiv (om nationale lofter over udledning til luften). Af forslaget fremgår, at Danmark skal reducere udledningen af sundhedsskadelige fine partikler med hele 64 % i 2030.

- Ifølge forskere fra Aarhus Universitet svarer 64 % lige præcis til Danmarks samlede udledning af fine partikler fra individuel træfyring.

- Vedtages EU-Kommissionens direktivforslag af Ministerrådet og EU-Parlamentet i 2015-2016, kan Folketinget enten vælge effektivt at regulere brænderøgsforureningen, eller sætte al dansk trafik, landbrug og industri i stå, for blot at være i stand til at overholde EU’s basale miljølovgivning.

Hvad mener du? Og hvad vil du helst undvære - biler eller brændeovne?

Ryan Lund har i sin specialeafhandling - der er 385 sider lang - listet et par løsningsforslag op:

- Højere skorstene og skrappere grænseværdier for udledning af sundhedsskadelige partikler og gasser.

- Skrotningspræmie til gamle brændekedler og ditto brændeovne.

- Tilskud til efterisolering og installation af fjernvarme, varmepumper og solenergianlæg.

- Fremme af fjernvarme via varmeplanlægning.

- Afgift på brændeovne: ca. 1.500 kr./år/enhed, som bør differentieres efter beliggenhed (by eller land), modeltype (miljømærke eller ej) og anvendelsesomfang via en varmemåler.

Men synes du overhovedet, der skal gøres noget?

0 kommentarer
Vis kommentarer