Mettes nye regnestykke: Fyr 3250 østarbejdere, så tjener vi 450 mio

Beskæftigelsesministeren har brugt 9 måneder på et regnestykke, der skal vise, hvor meget statskassen kan tjene, hvis arbejdsløse danskere tager de job, der er i dag er besat af østarbejdere

- Det her viser, at det har store omkomstninger, at østarbejdere i stor stil stjæler vores job.

- Og jeg er glad for at svaret endelig er kommet - selv om vi har ventet lang tid.

Sådan siger Hans Erik Meyer, formand for Foreningen Rejsearbejdere.dk, om de tal, det nu langt om længe er lykkedes ham at vride ud af Mette Frederikens beskæftigelsesministerium. Spørgsmålet - som blev stillet i juni måned sidste år og fik nr 423 - var formuleret således:

- Ministeren bedes vurdere, hvor meget de offentlige finanser ville blive forbedret som følge af sparede udgifter til dagpenge og større skatteindbetalinger, hvis blot 10 pct. af den østeuropæiske arbejdskraft i landet blev erstattet med ledige danske dagpengemodtagere til en gennemsnitsløn på 250.000-300.000 kr. om året.

Ole Hansen valgte at takke ja til et job i Rusland, da han ikke kunne finde arbejde i Danmark. Her har han netop besøgt sin kone, som stadig bor på Falster. De ses kun én weekend om måneden (Foto: Per Rasmussen). Vagthund Ole alene i Rusland: Jeg kan ikke få job i Danmark

Fra 450 til 850 millioner
Og i svaret - som ministeren tvivler på kan omsættes til virkelighed - kan man se, at hvis man tager 10 pct. af østarbejderne og erstatter dem med danske dagpengemodtagere, vil det indebære en positiv effekt på de offentlige finanser svarende til ca. 263.000 kr. pr. fuldtidsperson, når der tages højde for skat og tilbageløb via afgiftssystemet - samlet set en styrkelse af de offentlige finanser på ca. 850 mio. kr.

Se også: Helle 'glemte' de arbejdsløse, men Corydon gør grin med dem

Men, anfører ministeren, der har regnet på tal fra 2012, mange - ca. 75 pct. af de fuldtidsbeskæftigede østeuropæere - har bopæl i Danmark, hvormed de betaler skat og bl.a. kan være berettiget til kontanthjælp. Og såfremt de 3.250 fuldtidsbeskæftigede østeuropæiske arbejdere erstattes af dansk arbejdskraft,vil det således indebære en svækkelse af de offentlige finanser som følge af et lavere provenu fra skatter og afgifter samt potentielle merudgifter til eksempelvis kontanthjælp, hvis de i stedet er arbejdsløse og søger dækning i Danmark. Alligevel er der dog en gevinst at hente:

Se også: Østeuropæere betaler mere i skat, end de får i dansk velfærd

Danskere kan ikke erstatte østarbejdere
- Hvis det beregningsteknisk lægges til grund, at halvdelen af de østeuropæiske arbejdere vil være berettiget til og vælger at søge kontanthjælp, vil det anslåede provenutab være i størrelsesordenen 400 mio. kr.

- Samlet set skønnes det, at de offentlige finanser vil kunne styrkes med i størrelsesordenen ca. 450 mio. kr., hvis 10 pct. af den østeuropæiske arbejdskraft på disse betingelser vil blive erstattet af danske dagpengemodtagere.

Hans Erik Meyer fra rejsearbejderne mener, at regnestykket beviser, at Danmark taber mange penge på at have østarbejdere i landet, men hvad mener du?

Og er du enig med ministeren, der peger på, at man ikke nødvendigvis kan antage at man uden videre kan erstatte udenlandsk arbejdskraft med ledige danskere?

0 kommentarer
Vis kommentarer