42 millioner kroner skal stoppe storrygere

17 procent af danskerne ryger dagligt - og 6 procent ryger engang imellem. Nu har sundhedsministeren fundet 42 millioner, der skal stoppe dem, der ryger mest

Som led i sundhedsministerens ønske om at gøre en indsats for særligt udsatte grupper i samfundet – herunder dem med korte eller ingen uddannelse, som generelt lever kortere – bliver der nu målrettet 42 millioner kroner til storrygere.

- Det er helt tydeligt, at borgere med kort uddannelse er overrepræsenteret blandt storrygerne, hvilket også betyder, at de er langt mere udsatte over for de alvorlige sygdomme, som rygning kan forårsage.

- Den ulighed bliver vi nødt til at knække, og derfor er midlerne i den her pulje målrettet storrygerne, siger sundhedsminister Nick Hækkerup, der vil fordele de 42 millioner kroner med 8 milloner kroner til en informationskampagne og resten til to ansøgningspuljer, der henvender sig til henholdsvis kommuner og patientforeninger, sundhedsfaglige organisationer og andre foreninger.

27,5 millioner kroner til en primær ansøgningspulje målrettet kommuner (kommunepuljen), der indgår formaliserede samarbejder med sygehuse og praktiserende læger.

5 millioner kroner til en sekundær pulje målrettet patientforeninger, organisationer mv.

Men hvordan ville du bruge 42 millioner, hvis du skulle hjælpe storrygere med at stoppe?

Sundhedsstyrelsen definerer storrygere som rygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter dagligt eller en tilsvarende mængde tobak røget via pibe, cigarillos, cerutter og cigarer.

0 kommentarer
Vis kommentarer