Ahmed fra elevrådet: Glad for at gå ud af skolen nu

Ahmed Mohamed fra Korsør er glad for sin skole, glad for sine lærere - og glad for at at han skal ud af skolen før folkeskolereformen træder i kraft.

Ahmed Mohamed mener at folkeskolereformen vil smadre en god skole. For mange timer, for lidt fritid og frihed og store udgifter til ombygning er nogle af de ting han advarer om.
Ahmed Mohamed mener at folkeskolereformen vil smadre en god skole. For mange timer, for lidt fritid og frihed og store udgifter til ombygning er nogle af de ting han advarer om.

- Jeg er 9. klasses elev og er snart færdig i folkeskolen.

- Det er en dejlig fornemmelse, og jeg har været godt tilfreds, men jeg er bekymret for fremtidens elever i Folkeskolen, mht. den nye skolereform.

Sådan skriver Ahmed Mohamed, der går i 9. klasse på Broskolen i Korsør. Han er næstformand i elevrådet, medlem af Ungrådet på Motalavej og så er han bekymret for den folkeskole, han har været glad for i 9 år. For den reform, der lige nu er ved at blive rullet ud, så den er klar efter sommerferien, kommer til at ændre skolen, mener Ahmed. Hans advarsel til politikerne fortsætter således:

Mine lærere har været rigtig gode
- Man peger tit fingre af lærerne og siger, de ikke gør det så godt. Men sandheden er, at hvis ikke vi havde nogen lærere, så kunne vi ikke lære noget, og det kunne vores (kommende) børn heller ikke. Lærerne er kernen i vores samfund, de er med til at skabe vores samfund.

- Jeg har selv haft nogle rigtig gode lærere i min tid i folkeskolen. De har gjort et godt stykke arbejde og har sat spor hos mig for deres engagement.

- Undervisningsministeren har kaldt folkeskolereformen for et forsøg. Et forsøg tænker jeg så? Er vi folkeskoleelever blevet forsøgskaniner i et laboratorium eller i et politisk populistisk eksperiment?

- Det burde vi ikke være, for det handler om elevernes indlæring, og hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Efter min opfattelse bliver Folkeskolen ringere og ringere grundet reformen, og der er fire punkter i reformen, der er særligt bekymrende:

Flere timer
1. Den nye folkeskolereform lægger op til et øget antal undervisningstimer både for lærere og elever, og mindre forberedelsestid til lærerne. I værste tilfælde har en lærer ikke nok tid til at forberede sig til sine timer, og undervisningens kvalitet bliver forringet af den grund.

Mindre fritid
2. Ydermere presser folkeskolereformen eleverne til det maksimale, da den lægger op til et skema på 37 timer om ugen. Det vil minimere elevernes mulighed for fritidsaktiviteter, og mange af mine kammerater, siger de vil miste motivationen til at komme i skole.

Mindre frihed
3. Det er en basal forudsætning for et menneske at have frihed for at få en normal hverdag til at fungere, og jeg mener sagtens, man kan påpege, at folkeskoleelever bliver frataget en stor del af deres frihed på grund af den nye folkeskolereform. Her tænkes især på den sociale del af elevernes dagligdag.

Ikke plads nok
4. Et andet problem ved den nye skolereform på nuværende tidspunkt er, at skolerne simpelthen ikke har de fysiske faciliteter og de nødvendige rammer til den nye undervisningsform. Dette kræver flere lokaler, og mange skoler bliver dermed nødt til at bygge til. Elevernes dagligdag vil, som påpeget, vare længere, og det kræver selvfølgelig behagelige rammer, som kan motivere og engagere eleverne til at være en del af den længere undervisning.

Hvorfor er vi ikke blevet spurgt?
- Det er som om at hverken folkeskoleeleverne og lærerne, der står i det til hverdag er blevet involveret i beslutningen om den nye folkeskolereform, hvilket er meget bekymrende, da det er lærere og elever, der skal være en del af den nye reform. Og derfor er jeg glad for at jeg forlader folkeskolen inden reformen træder i kraft.

Sådan skriver Ahmed, der lige nu gør klar til sine skriftlige prøver i dansk og matematik.

Men hvad mener du om folkeskolereformen, der betyder at elever og lærere skal være mere på skolerne?

0 kommentarer
Vis kommentarer