Annonce:
Annonce:

Politiet tog deres datter: Nu går de til landsretten

Engang havde vi tiltro til at vi her i Danmark -  trods alt - lever i et retssamfund, men vi må konstatere, at det gør vi ikke, skriver Per og Ketty Hansen.

Per og Ketty kæmper nu på andet år for at få lov til at besøge deres datter Karina på Hammel Neurocenter.
Per og Ketty kæmper nu på andet år for at få lov til at besøge deres datter Karina på Hammel Neurocenter.
Annonce:
Følg nationen!

- Efter tvangsindlæggelse af vores datter Karina Hansen, d. 12. februar 2013, med diagnosen ME (G.93.3) i alvorligt grad, har alle de involverede myndigheder i samlet trop nægtet at besvare Karinas advokat Keld Parsbergs spørgsmål, om såvel hvad der foregår, det retslige grundlag herfor som formålet hermed.

- Dette kulminerede i en meddelelse fra Holstebro kommune om, at man ville gennemføre en umyndiggørelse af Karina, så man ikke fremover behøvede at korrespondere med Karinas advokat, men udelukkende kunne holde sig til værgen.

Datteren blev stjålet: Nu vil Danmarks anonymous hjælpe

Læge forbyder mor og far at besøge ligbleg datter

Sådan skriver Per og Ketty Hansen i et brev om den juridiske kamp for at få lov til at se deres datter, der begyndte i februar 2013.

Annonce:

Voldsomt: 5 betjente tvangsindlægger 24-årig

- Statsforvaltningen Midtjylland afgjorde d. 29. maj 2013, at der skulle iværksatte tidsbegrænset værgemål indtil 1. juli 2014. Myndighederne udpegede en pensioneret politimand, som værge for Karina. Han er indsat til at varetage alt vedrørende Karinas økonomiske og personlige anliggender.

- Efter hans indsættelse som værge, havde vi et møde med ham her hos os, hvor han blandt andet meddelte os, at Karina ikke har behov for en advokat (vidne var med til mødet), herefter nægtede han at samarbejde med hendes advokat.  - Advokaten er herefter antaget af os, forældre.

- Da umyndiggørelsen blev gennemført, uden at hverken Karina eller vi - hendes nærmeste pårørende, blev gjort bekendt med årsagerne hertil eller grundlaget herfor, skrev vi til Statsforvaltningen, at vi ønskede umyndiggørelsen af vores datter for domstolene.

Vi kunne ikke få udleveret sagens akter
- Retssagen blev sat til d. 5. oktober 2013 i Holstebro Byret. Til stor undren oplevede vi imidlertid, at dommeren nægtede at udlevere sagens akter - vi havde kun et redigeret eksemplar af selve beslutningen om umyndiggørelsen fra Statsforvaltningen.

Annonce:

- Af den uredigerede del af afgørelsen fremgik det utvetydigt, at den indeholdt af et overvældende antal faktuelle fejl, misinformationer og direkte usandheder. Endvidere bad advokat Keld Parsberg om at deltage ved telekommunikation - derved kunne vi spares for store udgifter til rejsetid og rejseudgifter, da vores advokat bor så langt fra Holstebro, at det tidsmæssig er en dagsrejse tur retur.

Vi kan ikke skype eller tale i telefon
- Fra Holstebro Byret blev vores advokat meddelt, at Retten ikke er i stand til at stille de tekniske faciliteter til rådighed for advokaternes deltagelse ved telekommunikation, hvilket også undrede os, idet retsbygningen i Holstebro er helt ny, og ved fremmødet  konstaterede vi, at der på dommerpodiet stod en telefon.

- Under retsmødet læste Dommeren psykiateren lægeerklæring op og spurgte derefter den for Karina beskikkede advokat, og en repræsentant fra Holstebro Kommune, om de havde indsigelser til det oplæste. De erklærede, at de ikke havde indsigelser, begge med den begrundelse, at de ikke så nogen grund til at betvivle psykiaterens ord.


- Advokat Parsberg bad om udsættelse, da lægeerklæringen indeholder et utal af usandheder, men som vi ikke på forhånd kunne forberede at fremlægge, da vi var blevet nægtet sagens agter.

Annonce:

Brugte én dag på at afgøre sagen
- Som følge heraf blev sagen udsat med henblik på indgivelse af et processkrift fra vores advokats side, med efterfølgende partsforklaringer fra vores side. I processkrivelsen oplyste vores advokat, hvilke dokumenter, der burde findes i Rettens akter, og hvilke afhøringer Retten burde foretage.

- I stedet for den uvildige dommerundersøgelse, som loven foreskriver, oplevede vi imidlertid, at dommeren forhindrede enhver oplysning af sagen, og allerede på 1. arbejdsdag efter modtagelsen af processkriftet afsagde hun dom om stadfæstelsen af umyndiggørelsen.

- Med den valgte fremgangsmåde har Byretten i stedet for at sikre en uafhængig domstolsprøvelse effektivt forhindret, at den fandt sted.

- Det var således en retssag uden nogen sagsbehandling, den eneste der kom til orde var psykiateren. Vi ankede domsafgørelsen til Vestre Landsret.

Vi har klaget over den beskikkede advokat
- Vi har efterfølgende indgivet en klage til Advokatnævnet over den beskikkede advokat, idet vi ikke kan se, at hun på nogen måde har forsøgt at hjælpe vores datter, og det er uforståeligt, da hun jo som beskikket advokat for Karina, logisk set, burde hjælpe hende.

- Værgemålet blev tidsbegrænset til et år og udløb d. 1. juli 2014. - 

- Landsretten har ikke kunnet nå at behandle sagen, inden den tidsbegrænsede umyndiggørelse udløb.

Annonce:

- D. 20. januar 2014 anmoder psykiateren Statsforvaltningen om, at værgemålet forlænges med minimum et år med den begrundelse, at Karina ikke er habil til at vide, hvad der er bedst for hende med hensyn til behandling for hendes sygdom.

 - Det fortæller med alt tydelighed, at hun ikke frivilligt bliver behandlet af psykiater Nils Balle Christensen. - Men ved at fortsætte umyndiggørelsen er hun frataget retten til selv at bestemme, om hun vil modtage behandling fra psykiater Nils Balle Christensen.

Annonce:

Får 2 dages varsel om vigtigt retsmøde
- D. 30. april har værgen ansøgt Statsforvaltningen om forlængelse af umyndiggørelsen, men i denne omgang har Statsforvaltningen fundet det betænkelig at behandle anmodningen administrativt, hvorfor sagen d. 13. juni 2014 oversendes til Retten.

- Vi modtager et brev fra Holstebro Byret, hvori vi bliver oplyst om, at Retten afholder retsmøde d. 25. juni 2014 til behandling af sagen: Anmodning om forlængelse af værgemål for Karina Hansen. Vi modtager sagens akter og indkaldelse til retsmødet d. 23. juni 2014. Vores advokat gjorde indsigelse mod denne fremgangsmåde, dels fordi han ikke kunne møde denne dag, og dels fordi vi ikke kunne nå at drøfte sagens akter.

Annonce:

Holder fast i dato
- Holstebro Byret meddeler tilbage, at det berammede møde d. 25. juni 2014 fastholdes. Derved lå det klart, at Retten havde til hensigt at hastebehandle sagen og forlænge umyndiggørelsen uden overhovedet at sætte sig ind i sagen eller høre sagens parter. Enhver tanke om at vi ved et fremmøde kunne have påvirket sagens udfald, var på forhånd var dødsdømt.

- Samtidig blev der gjort indsigelse mod beskikkelsen af advokaten, der skulle varetage Karinas interesser, medens der verserer en adfærdsklage over hendes tidligere repræsentation - eller mangel på samme - af samme klient. Holstebro Byret melder tilbage, at man ikke har tænkt sig at fjerne advokaten fra sagen på dette grundlag.

- Retten afsagde kendelse d. 25. juni 2014, hvorved det blev bestemt, at den samme værge beskikkes som værge fra d. 1. juli 2014, indtil der er afgørelsen eller dom i sagen, eller indtil den foreløbige afgørelse ophæves. - Sagen ligger nu hos Vestre Landsret, hvor der skal være retsmøde om sagen i september 2014.

Vi konstaterer at Danmark ikke er et retssamfund
- Selve det forhold, at man ser sig nødsaget til at forlænge umyndiggørelsen, dokumenter med alt tydelighed, at det ikke er lykkedes de behandlingsansvarlige,  at overbevise Karina om, at hun frivilligt skal forblive hospitalsindlagt, isoleret fra egne læger og familie og underkaste sig ukontrolleret psykiatrisk behandling for hendes fysiske virusbaserede sygdom..

- Engang havde vi tiltro til at vi her i Danmark -  trods alt - lever i et retssamfund, men efter sagsbehandlingen -  eller mangel på samme i Holstebro Byret, må vi konstatere, at det gør vi ikke.

- Vores advokat Keld Parsberg, der har knap fyrre års erfaring som advokat, har udtalt, at der i denne sag om Karina er tale om det groveste tilfælde af statsligt magtmisbrug over for en enkelt navngiven borger, han i hele sin karriere er stødt på, slutter Per og Ketty deres brev.

Annonce:

nationen! har talt med Karinas læge, som ikke vil udtale sig om behandlingen.

Per og Ketty har foreløbig brugt et par hundredetusinde kroner på, at få deres datter tilbage - tror du det lykkes i landsretten? 

Annonce:
Annonce:
Annonce:

Populært i Ekstra Bladet+

Annonce:

Mest læste lige nu

Danskerne har tabt tilliden til politikerne
Annonce:

Hvilke nyheder skal vi vise her?

Med en gratis bruger kan du selv vælge!
Så er du altid opdateret på lige præcis det, der interesserer dig. Læs mere

Brugervilkår - Har du en bruger? Log ind

Annonce:

Det bedste fra Ekstra Bladet+

Mest læste fra den seneste uge

Annonce:
Annonce: