Trist mor: Kommune vil ikke give hende penge for at gå hjemme og passe egne børn

Fra januar til september 2018 har forældre til mellem 27 og 37 Kolding-børn fået penge for at passe deres egne børn i hjemmet. Men det stopper nu og en af mødrene - Karina - er ærgerlig

- Jeg er en af dem, som passer mit barn hjemme og jeg håber sådan at de kommer til fornuft og siger de vil forsætte med det.

- Det giver rigtig meget for både barnet og forældren - også sparer de jo ved det.

- Jeg forstår ikke, det ikke forsætter.

Går stadig helt vildt ind for det
Sådan skriver Karina D i den kommentar, der er skrevet på jv.dk om at Kolding Kommune nu officielt stopper den ellers meget populære ordning, der gjorde det muligt at få mellem 2176 kr og 3456 kroner pr måned for at passe sit eget barn i eget hjem.

Den million, der er sat for 2018 er nemlig brugt, og da byrådet skal spare, så er der ikke råd til at fortsætte, selv om det kommunale tilskud til vuggestuepladser og børnehavepladser langt overstiger den betaling. forældrene fik:

Havde selv tvillinger
- Jeg går stadig helt vildt ind for det, men samtidig med at vi har måttet vedtage store besparelser, er det selvfølgelig en diskussion, om man så kan fortsætte sådan en ordning.

- Vi kan ikke tage med den ene hånd og give med den anden hånd, siger Pernille Øhlenschlæger Pedersen, der sidder i Koldings børne- og uddannelsesudvalg til avisen, der også kan fortælle, at politikeren - før hun kom i byrådet - var med til at indføre ordningen, da hun dengang selv passede sine tvillinger derhjemme.

Loven
En kommune skal give forældre et tilskud til brug for en plads i en kommunal daginstitution, en selvejende daginstitution, en udliciteret daginstitution eller i den kommunale og private dagpleje.

Kommunens tilskud udbetales ikke direkte til forældrene, men til det dagtilbud, hvor barnet har en plads og skal benyttes til driften af dagtilbuddet.

For børn i disse tilbud må forældrenes betaling for en plads i dagtilbud højst udgøre 25 procent af bruttodriftsudgifterne pr. barn ved driften af det enkelte dagtilbud eller af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. plads ved driften af dagtilbud af samme type i kommunen.

De 25 procent udgør således et loft for forældrebetalingen, skriver Socialministeriet.

 

1 af 2 
2 af 2 
246 kommentarer
Vis kommentarer